Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Chương trình công tác tháng 12/2017 của UBND huyện Nam Đàn (05/12/2017 04:31 PM)

UỶ BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 HUYỆN NAM ĐÀN                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Số:         /TB-UBND                           Nam Đàn, ngày      tháng 12 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Chương trình công tác tháng 12/2017

của UBND huyện Nam Đàn

 


            I. Trọng tâm công tác

- Hoàn thành kiểm điểm tự phê bình, phê bình tập thể và cá nhân BTV Huyện ủy năm 2017.

- Tổng kết năm 2017, triển khai kế hoạch năm 2018.

- Tổ chức kỳ họp cuối năm của HĐND huyện và các xã, thị trấn.

- Thu hoạch cây trồng vụ Đông, tổ chức sản xuất vụ Xuân năm 2018.

Các ngày lễ kỷ niệm trong tháng:

+ Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (06/12).

+ Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12).

+ Lễ Noel- Ngày Chúa Giáng sinh (25/12).

          II. Lịch làm việc, hội nghị

Ngày

Nội dung

Phân công chuẩn bị

Chủ trì

Địa điểm

01

Thứ Sáu

- Sáng: - Đi công tác Hà Nội

- Đi công tác Miền Nam

- Chiều: - Đi công tác Hà Nội

- Đi công tác Miền Nam

 

- Đ/c Đinh Xuân Quế- CT

- Các Phó Chủ tịch

- Đ/c Đinh Xuân Quế- CT

- Các Phó Chủ tịch

- H. Nội

- M. Nam

- H. Nội

- M. Nam

02

Thứ Bảy

-  Ngày nghỉ cuối tuần

- Dự Lễ công bố QĐ của Bộ Y tế công nhận TT Y tế là đơn vị vệ tinh của BV Bạch Mai

- Đi công tác Miền Nam

 

 

 

- Đ/c Đinh Xuân Quế- CT

- Các Phó Chủ tịch

 

- TTYT

- M. Nam

03

Chủ nhật

- Ngày nghỉ cuối tuần

- Đi công tác Miền Nam

 

- Các Phó Chủ tịch

 

- M. Nam

04

Thứ Hai

- Sáng: - Xét tuyển Giáo viên Mầm non

- Đi công tác Miền Nam

- Chiều:Dự sinh hoạt chi bộ tại Nam Thượng

- Đi công tác Miền Nam

 

- Đ/c Đinh Xuân Quế- CT

- Các Phó Chủ tịch

- Đ/c Đinh Xuân Quế- CT

- Các Phó Chủ tịch

- TTCT

- M. Nam

-N. Thượng

- M.Nam

05

Thứ Ba

- Sáng: - HN đánh giá kết quả quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ rừng giữa Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình

- Đi công tác Miền Nam

- Chiều: - HN cho ý kiến về công tác quản lý hành nghề Y dược tư nhân trên địa bàn tỉnh

- Đi công tác Miền Nam

 

- Đ/c Đinh Xuân Quế- CT

 

 

- Các Phó Chủ tịch

- Đ/c Đinh Xuân Quế- CT

 

- Các Phó Chủ tịch

- Hà Tĩnh

 

 

- M. Nam

- UBND tỉnh

 

-M.Nam

06

Thứ Tư

- Sáng: - Làm việc với Nam Tân về công tác chỉ đạo thực hiện sau kết luận thanh tra

( đất Ông Việt)

- Đi công tác Miền Nam

- Chiều: - Đi công tác Hà Nội làm việc với Bộ Công thương

- Đi công tác Miền Nam

 

- Đ/c Đinh Xuân Quế- CT

 

 

- Các Phó Chủ tịch

- Đ/c Đinh Xuân Quế- CT

 

- Các Phó Chủ tịch

- P.112

 

 

- M. Nam

- Hà Nội

 

 

- M.Nam

07

Thứ Năm

- Sáng: - Đi công tác Hà Nội làm việc với Bộ Công thương

- Đi chỉ đạo cơ sở

- Chiều: - Họp UBND tỉnh về việc chuẩn bị kỷ niệm 150  ngày sinh Cụ Phan Bội Châu

 - Đi chỉ đạo cơ sở

 

 

- Đ/c Đinh Xuân Quế- CT

 

- Các Phó Chủ tịch

- Đ/c Đinh Xuân Quế- CT

 

- Các Phó Chủ tịch

- Hà Nội

 

- Xã, thị

- Vinh

 

- Xã, thị

08

Thứ Sáu

- Sáng: - Làm việc với Sở NN&PTNT về Đề án phát triển cây xanh công cộng trên địa bàn huyện (Gđ 2017-2020)

-  Đi chỉ đạo cơ sở

- Chiều:- TT Huyện ủy làm việc tập thể

- Đi chỉ đạo cơ sở

BQLR

 

 

 

 

 

- Chủ tịch và Các PCT NL

 

 

- Đ/c Ng. Hồng Sơn- PCT

- Đ/c Đinh Xuân Quế- CT

- Các Phó Chủ tịch

- P.112

 

 

- Xã, thị

- HT HU

- Xã, thị

09

Thứ Bảy

 

- Ngày nghỉ cuối tuần

 

 

 

 

10

Chủ nhật

- Ngày nghỉ cuối tuần

 

 

 

11

Thứ Hai

- Tiếp công dân

- Họp Ban Thường vụ Huyện ủy

1. Kiểm điểm tập thể BTV và Ủy viên BTV Huyện ủy năm 2017.

2. Xét xếp loại TCCSĐ, khen thưởng TCCSĐ và Đảng viên năm 2017.

3. Nghe và cho ý kiến vào nội dung Quy hoạch vùng xây dựng huyện Nam Đàn đến 2035.

4. Nghe và cho ý kiến vào nội dung bồi thường, hỗ trợ để mở rộng các nút giao thông trên địa bàn huyện.

5. Nghe và cho ý kiến vào chủ trương đầu tư dự án Trạm dừng nghỉ và kinh doanh dịch vụ, thương mại tại xã Xuân Hòa.

-Chiều: - HĐND huyện giải quyết các kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 5

- Đ/c Hồ Sỹ Hải- PCT

- Chủ tịch và PCT NL

 

 

 

 

 

- P.101

- HT HU

 

 

 

 

 

12

Thứ Ba

- Đ/c Đinh Xuân Quế- CT

 

 

 

 

- Các Phó Chủ tịch

- HT HU

 

 

 

 

- P.112

13

Thứ Tư

- Sáng: Họp BCH Đảng bộ huyện nghe và cho ý kiến các nội dung:

1. BC tình hình thực hiện KH KTXH năm 2017, KH KTXH năm 2018.

2. BC Tổng kết công tác XD Đảng năm 2017.

3. Chương trình làm việc của BCH, BTV năm 2018.

4. BC công tác kiểm tra, giám sát năm 2017; chương trình công tác kiểm tra- giám sát của cấp ủy và UBKT năm 2018.

5. BC kết quả kiểm điểm BTV HU năm 2017, xếp loại UV BCH Đảng bộ huyện năm 2017.

- Chiều: - TT Huyện ủy làm việc với Tổng biên tập báo Nghệ An.

- Đi chỉ đạo cơ sở

VP HU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VP HU

- Chủ tịch và Các PCT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đ/c Đinh Xuân Quế- CT

 

- Các Phó Chủ tịch

- HT HU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HT HU

 

- Xã, thị

14

Thứ Năm

- Sáng: Họp UBND huyện phiên thường kỳ tháng 12:

1. Chương trình công tác của UBND huyện năm 2018.( Văn phòng chuẩn bị nội dung)

2. Kế hoạch tổ chức Lễ hội Đền Vua Mai năm 2018 ( Phòng VHTT chuẩn bị nội dung).

3. BC tổng kết công tác ANQP năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 (BCH QS chuẩn bị nội dung)

4. BC tổng kết phong trào thi đua năm 2017, phát động phong trào thi đua năm 2018.

5. Cho ý kiến các Tờ trình trình HĐND huyện

( Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung)

- Chiều: Đại hội Liên đoàn Lao động huyện NK 2017- 2018

VP UB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LĐLĐ

- Chủ tịch và Các PCT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Chủ tịch và Các PCT

 

- P.112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- LĐLĐ

 

15

Thứ Sáu

- Sáng: Đại hội Liên đoàn Lao động huyện NK 2017 - 2018.

- Dự hội thảo khoa học quốc tế Chí sỹ Phan Bội Châu- Bác sỹ Asaba Sakitaro và quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tại UBND tỉnh

- Chiều: - Giao ban công tác Nội chính

- TT Huyện ủy làm việc tập thể

- Làm việc với Bộ Nông nghiệp

- LĐLĐ

 

 

 

 

 

- VP HU

 

 

- Chủ tịch và các PCT NL

- Đ/c Ng. Hồng Sơn- PCT

 

 

- Đ/c Đinh Xuân Quế- CT

 

- Chủ tịch và Các PCT

- LĐLĐ

- HT HU

 

- P.112

15

Thứ Sáu-

- Sáng: - Đại hội Liên đoàn Lao động huyện Nhiệm kỳ 2017 -2018.

- Dự hội thảo khoa học quốc tế Chí sỹ Phan Bội Châu- Bác sỹ Asaba Sakitaro và quan hệ hữu nghị Việt Nam- Nhật Bản tại UBND tỉnh

- Chiều: - Giao ban công tác Nội chính

- Thường trực Huyện ủy làm việc tập thể

- Làm việc với Bộ Nông nghiệp

- Đi chỉ đạo cơ sở

- LĐLĐ

 

- VP HU

 

 

 

 

 

- Chủ tịch và Các PCT NL

 

- Đ/c Ng. Hồng Sơn- PCT

 

- Đ/c Đinh Xuân Quế- CT

 

 

 

- Các Phó Chủ tịch

- LĐLĐ

 

- HT HU

 

- HT HU

 

 

 

- Xã, thị

16

Thứ Bảy

 

- Sáng: Dự lễ kỷ niệm 150 năm ngày sinh Chí sỹ yêu nước Phan Bội Châu và đón nhận bằng khu di tích quốc gia đặc biệt

- Ngày nghỉ cuối tuần

 

 

- Chủ tịch và Các PCT

 

17

Chủ nhật

- Ngày nghỉ cuối tuần

 

 

 

 

18

Thứ Hai

- Dự họp HĐND tỉnh

- Đi chúc mừng các đơn vị quân đội nhân ngày thành lập Quân đội NDVN và ngày Hội quốc phòng toàn dân

 

- Đ/c Đinh Xuân Quế- CT

- Các Phó chủ tịch

 

 

- Vinh

- Đơn vị quân đội

 

19

Thứ Ba

- Dự họp HĐND tỉnh

- Đi chúc mừng các đơn vị quân đội nhân ngày thành lập Quân đội NDVN và ngày Hội quốc phòng toàn dân

 

- Đ/c Đinh Xuân Quế- CT

- Các Phó chủ tịch

 

 

- Vinh

- Đơn vị quân đội

 

20

Thứ  Tư

- Sáng: - Dự họp HĐND tỉnh

- Tiếp Công dân

- Đi chỉ đạo cơ sở

- Chiều: - Dự họp HĐND tỉnh

- Gặp mặt Đảng viên gốc giáo nhân dịp Lễ Noel 2017

- Đi chúc mừng các đơn vị quân đội nhân ngày thành lập Quân đội NDVN và ngày Hội quốc phòng toàn dân

BTD

 

 

- Đ/c Đinh Xuân Quế- CT

- Đ/c Ng. Hồng Sơn- PCT

- Đ/c Hồ Sỹ Hải- PCT

- Đ/c Đinh Xuân Quế- CT

- Đ/c Ng. Hồng Sơn- PCT

 

- Đ/c Hồ Sỹ Hải- PCT

 

 

- Vinh

- P.101

- Xã, thị

- Vinh

- P.112

- Đơn vị quân đội

 

 

21

Thứ Năm

- Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết hội nghị lần thứ 6, BCH Trung ương Đảng khóa XII

VP HU

 

- Chủ tịch và Các PCT

- HT HU

 

22

Thứ Sáu

- Sáng: - Sinh hoạt Tổ đại biểu HĐND huyện

- Lễ mít tinh Ngày dân số thế giới và tổng kết công tác dân số y tế năm 2017

- Chiều: - TT Huyện ủy làm việc tập thể

- Giao ban Khối Văn xã, Nông Lâm

 

- Chủ tịch và Các PCT NL

- Đ/c Ng. Hồng Sơn- PCT

 

- Đ/c Đinh Xuân Quế- CT

- Các Phó Chủ tịch

- P.112

- P.310

 

- HT HU

- P.112

- GBTT

23

 Thứ Bảy

 

- Ngày nghỉ cuối tuần

 

 

 

24

Chủ nhật

- Ngày nghỉ cuối tuần

 

 

 

25

Thứ Hai

 - Họp Ban Thường vụ Huyện ủy:

1. BC tổng kết công tác ANQP năm 2018.

2. BC tổng kết phòng trào thi đua năm 2017, công tác thi đua khen thưởng năm 2018.

3. Đề án của UBND huyện về ứng dựng CNTT trong hoạt động công vụ gđ 2017- 2025.

4. Đề án của UBND huyện về nâng cao chất lượng một cửa, một cửa liên thông theo hướng hiện đại tại các cơ quan hành chính NN gđ 2017 - 2025

5. Đề án thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về công tác tại Trung tâm y tế huyện.

6. Kế hoạch tổ chức Lễ hội Đền Vua Mai 2018.

7. Nghe báo cáo tình hình hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên huyện năm 2018.

8. Công tác cán bộ, tổ chức thuộc thẩm quyền

- HN Tổng kết công tác ngành LĐ, TB và XH năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

- Đi chỉ đạo cơ sở

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.LĐ

- Đ/c Đinh Xuân Quế- CT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đ/c Ng. Hồng Sơn- PCT

 

 

- Đ/c Hồ Sỹ Hải- PCT

- HT HU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- NK NA

 

 

- Xã, thị

26

 Thứ Ba

- Họp HĐND huyện kỳ họp thứ 6

 

- Chủ tịch và Các PCT

- HT HU

27

Thứ Tư

- Họp HĐND huyện kỳ họp thứ 6

 

- Chủ tịch và Các PCT

- HT HU

28

Thứ Năm

Sáng: - Đi chỉ đạo cơ sở

Chiều: - Họp Đảng ủy Quân sự huyện

- Tổng kết công tác Y tế năm 2017, thực hiện nhiệm vụ năm 2018

- Đi chỉ đạo cơ sở

 

BCH QS

Y tế

 

- Chủ tịch và Các PCT

- Đ/c Đinh Xuân Quế- CT

- Đ/c Ng. Hồng Sơn- PCT

 

- Đ/c Hồ Sỹ Hải- PCT

- Xã, thị

- BCH QS

- HT 310

 

- Xã, thị

29

Thứ Sáu

- Sáng: - Đi chỉ đạo cơ sở

- Chiều: - TT Huyện ủy làm việc tập thể

- Đi chỉ đạo cơ sở

 

- Chủ tịch và Các PC

- Đ/c Đinh Xuân Quế- CT

- Các Phó Chủ tịch

- Xã, thị

- HT HU

- Xã, thị

30

Thứ Bảy

 

- Ngày nghỉ cuối tuần

 

 

 

31

Chủ nhật

- Ngày nghỉ cuối tuần

 

 

 

 

 

Nơi nhận:                                          

 - TTHU, HĐND huyện (b/c);

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;                 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện;           

- Các xã, thị trấn;

- Chánh, Phó Chánh VP UB;

- Lưu VT UBND.        

TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ VĂN PHÒNG

 

 

Nguyễn Thanh Hải

 

           

           

 

 


 |  Đầu trang
 
<<   <  1  >  >>