Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Chương trình công tác tháng 9/2019 của UBND huyện Nam Đàn (10/09/2019 07:44 AM)


UỶ BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 HUYỆN NAM ĐÀN                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:    /TB-UBND                     Nam Đàn, ngày   tháng 9 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Chương trình công tác tháng 9/2019 của UBND huyện Nam Đàn

 

I. Trọng tâm công tác:

- Tổ chức Lễ khai giảng năm học 2019 - 2020 và ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.

- Thu hoạch cây trồng vụ Hè Thu, triển khai sản xuất vụ Đông. Tăng cường công tác phòng chống lụt bão

Trong tháng có các ngày lễ:

- Kỷ niệm 74 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hoà XHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2019).

- Kỷ niệm 89 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2019).

II. Lịch làm việc, hội nghị

Ngày

Thứ

Nội dung và phân công chuẩn bị

Phân công

Chủ trì

Địa điểm

01

CN

Ngày nghỉ cuối tuần

- Tối: Cầu truyền hình Bài ca kết đoàn

 

- VH

 

- Đ/c Ng: Hồng Sơn - PCT

 

- KDTKL

02

Hai

- Nghỉ lễ Quốc khánh 02/9

 

 

 

03

Ba

- Thường trực HU làm việc tập thể

- Công bố QĐ sáp nhập trường

- HU

- GD

- Đ/c Đinh Xuân Quế - CT

- Chủ tịch, các P. Chủ tịch

- HT HU

- P. 112

04

S: - Giao ban CT, PCT

C: - Làm việc với các phòng, ngành về  PA giải quyết đất đai 12 hộ núi chung, đồi chè Nam Nghĩa và ông Tân Phúc thị trấn

- VP

- TN

- Chủ tịch, các P. Chủ tịch

- Chủ tịch, các P. Chủ tịch

- P. 112

- P. 112

05

Năm

S: - Khai giảng năm học mới 2019 – 2020

C: Họp Hội đồng xét giao đất định giá

- GD

- TN

- Chủ tịch, các P. Chủ tịch

- Đ/c Hồ Sỹ Hải - PCT

- Trường

- P. 112

06

Sáu

S:- Dự tiếp công dân tại tỉnh

 - Làm việc với tổ công tác Thanh tra tỉnh

- Dự họp tại tỉnh về chỉ đạo giải quyết vướng mắc về bồi thường GPMT dự án đường dây 500kv đấu nối NM Nghi Sơn2

C: - Họp các phòng, ngành triển khai chuẩn bị TK 10 năm xây dựng NTM huyện

- BTD

- TTr

 

 

 

- NN

- Đ/c Đinh Xuân Quế - CT

- Đ/c Ng: Hồng Sơn - PCT

- Đ/c Hồ Sỹ Hải – PCT

 

 

- Đ/c Hồ Sỹ Hải - PCT

- Vinh

- P. 112

- Vinh

 

 

- P. 112

07

Bảy

Ngày nghỉ cuối tuần

 

 

 

08

CN

Ngày nghỉ cuối tuần

- Tối: Chương trình NT Bến Thủy anh hùng

 

 

- Đ/c Ng: Hồng Sơn - PCT

 

- Vinh

09

Hai

C: - HN TK thực hiện NĐ 26 về sĩ quan dự bị QĐND Việt Nam

- Họp BTC triển khai các nd chuẩn bị Lễ hội Làng Sen 2020, Kỷ niệm 130 năm SN Bác

- QS

 

- VH

- Đ/c Dinh Xuân Quế - CT

 

- Đ/c Ng: Hồng Sơn - PCT

- Vinh

 

- Vinh

10

Ba

S: - Làm việc với BTL QK4 về giải quyết đất QP, đất chính sách nhà ở tại huyện NĐ

- Tiếp công dân

C:- Dự HN triển khai kế hoạch PT KTXH và đầu tư công năm 2020

- TN

 

- BTD

- TC

- Chủ tịch, PCT NL

 

- Đ/c Ng: Hồng Sơn - PCT

- Đ/c Đinh Xuân Quế - CT

- Vinh

 

- P. 101

   - Vinh

11

- Đi công tác Đồng Nai

 

- Đ/c Đinh Xuân Quế - CT

- Đ. Nai

12

Năm

- Đi công tác Đồng Nai

- Dự Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Nghệ An lần thứ III, năm 2019

C: - Dự họp tại tỉnh nghe BC điều tra, số lượng, hiện trạng các hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh

 

 

 

- NN

- Đ/c Đinh Xuân Quế - CT

- Đ/c Ng: Hồng Sơn - PCT

 

- Đ/c Hồ Sỹ Hải- PCT

- Đ. Nai

- Vinh

 

- Vinh

13

Sáu

- Đi cong tác Đồng Nai

Chiều: Dự hội nghị quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của BCT về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại Tỉnh

 

- Đ/c Đinh Xuân Quế - CT

- Đ/c Ng: Hồng Sơn - PCT

- Đ. Nai

- Vinh

14

Bảy

Ngày nghỉ cuối tuần

 

 

 

15

CN

Ngày nghỉ cuối tuần

- Dự Đại hội Hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Nghệ An lần thứ 2

 

 

- Đ/c Ng: Hồng Sơn - PCT

 

- Vinh

16

Ba

  - Họp UBND huyện tháng 9 để nghe và cho ý kiến các cội dung:

+ Kết quả thực hiện nhiệm vụ của các phòng, ban;

+ BC KTXH BC thu, chi ngân sách 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 3 tháng còn lại năm 2019

+ Báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2019.

+ BC tình hình ANTT Quý III năm 2019.

+ Báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư KNTC và thực hiện sau thanh tra, kiểm tra 9 tháng đầu năm 2019.

+ BC Đánh giá 3 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HU về tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện Nam Đàn theo hướng nâng giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

+ Báo cáo SK 03 năm thực hiện NQ 08- NQ/HU về phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục &ĐT trên địa bàn huyện gđ 2016-2020

 

 

- VP

 

- TC

 

 

- NV

 

- CA

- TT

 

 

- NN

 

 

 

 

- GD

- Chủ tịch, các P. Chủ tịch

- P. 112

17

Ba

- Đi kiểm tra, chỉ đạo thực hiện ĐA NTM kiểu mẫu

C: BTV Huyện ủy làm việc với BTV Đảng ủy xã Kim Liên

- HN gặp mặt giữa lãnh đạo UB tỉnh với Chủ tịch HĐQT, GĐ HTX, Quỹ TDND và làng nghề trên địa bàn tỉnh

 

- Chủ tịch, các P. Chủ tịch

 

- Chủ tịch, P. Chủ tịch VX

 

- Đ/c Hồ Sỹ Hải - PCT

 

 

- Xã, thị

 

- K. Liên

 

- Vinh

 

 

18

- Kiểm tra công tác chuẩn bị TK 10 năm xây dựng NTM huyện

- NN

- Chủ tịch, các P. Chủ tịch

- Xã, thị

19

Năm

S: HN Tổng kết 10 năm xây dựng huyện nông thôn mới

C: - Đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền huyện với nhân dân xã Nam Thanh

- NN

 

- HU

- Chủ tịch, các P. Chủ tịch

 

- Đ/c Đinh Xuân Quế - CT

- TTVH

 

- N. Thanh

20

 

S: - Tiếp công dân

C: - Giao ban khối Nội chính

- Thường trực HU làm việc tập thể

- BTD

- HU

- HU

- Đ/c Đinh Xuân Quế - CT

- Đ/c Đinh Xuân Quế - CT

- Đ/c Đinh Xuân Quế - CT

- P. 101

- HT HU

- HT HU

21

Bảy

Ngày nghỉ cuối tuần

 

 

 

22

CN

Ngày nghỉ cuối tuần

 

 

 

23

Hai

- Họp Ban Thường vụ Huyện ủy

- HU

- Chủ tịch, các P. Chủ tịch

- HT HU

24

Ba

S- Giao ban trực tuyến họp UBND tỉnh về tình hình KTXH, dự toán NS 9 tháng đầu năm 2019

C- Giao ban trực tuyến giữa BCĐ thực hiện Quyết định số 17/QĐ- với các xã, thị.

TCKH

 

 

NTM

- Chủ tịch, các P. Chủ tịch

 

 

 

- Chủ tịch, các P. Chủ tịch

- P. 112

 

 

 

- P. 112

25

- Dự họp HĐND tỉnh (kỳ họp bất thường)

- Giao ban các khối VX, NL

    Họp Đảng ủy mở rộng (sau GB khối)

 

- VP

- Đ/c Đinh Xuân Quế - CT

- Các Phó Chủ tịch

- Vinh

- P. 112, GBTT

26

Năm

S: - Đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền huyện với nhân dân xã Nam Lộc

- HU

- Đ/c Đinh Xuân Quế - CT

- N. Lộc

27

Sáu

S: - Họp BCH Đảng bộ huyện

C: - HN quán triệt Chỉ thị số 35 về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

- HU

 

 

 

- Chủ tịch, các P. Chủ tịch

- Chủ tịch, các P. Chủ tịch

 

 

- HT HU

- Nhà HN

 

 

28

Bảy

Ngày nghỉ cuối tuần

 

 

 

29

CN

Ngày nghỉ cuối tuần

 

 

 

30

Hai

- Đi chỉ đạo cơ sở

 

- Chủ tịch, các P. Chủ tịch

- Xã, thị

 

 

Nơi nhận:                                             

- TTHU, HĐND huyện (b/c);

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;                     

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện;   

- Các xã, thị trấn;

- Chánh, Phó Chánh VP UB;

- Lưu VT UBND.           

TL. CHỦ TỊCH

 CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)

 

Lê Trung Hòa

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  >  >>