Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Chương trình công tác tháng 4-2019 của UBND huyện Nam Đàn (09/04/2019 07:53 AM)


UỶ BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 HUYỆN NAM ĐÀN                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 Số:         /TB-UBND                           Nam Đàn, ngày        tháng 4 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Chương trình công tác tháng 4/2019

của UBND huyện Nam Đàn

       

            I. Trọng tâm công tác

- Chăm sóc cây trồng vụ Xuân, phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm;

- Xây dựng và triển khai Đề án sản xuất Hè Thu năm 2019; Triển khai phương án phòng chống cháy rừng.

Trong tháng có:

- Ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 ÂL)

- Ngày Giải phóng hoàn toàn Miền nam (30/4)

- Ngày Quốc tế Lao động (01/5).

            II. Lịch làm việc, hội nghị:

Ngày

Thứ

Nội dung

Phân công chuẩn bị

Chủ trì

Địa điểm

01

 

Hai

- Lễ chuyển giao kỹ thuật điện tim tư vấn từ xã

- Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

- HN TK công tác PCTT, cháy nổ , cháy rừng, cứu sập và tìm kiếm cứu nạn năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

- Y tế

 

- Tkê

 

- QS

- Đ/c Đinh Xuân Quế - CT

 

- Đ/c Ng: Hồng Sơn - PCT

 

- Đ/c Hồ Sỹ Hải - PCT

 

- TYT xã N. Thái

- Xã, thị

 

- BQLR

 

02

Ba

- Gặp mặt các linh mục trên địa bàn huyện

- HN HD điều tra khảo sát đánh giá thực trạng HTX trên địa bàn huyện

- N.vụ

 

- TC

- Chủ tịch, các PCT

 

- Đ/c Hồ Sỹ Hải - PCT

 

- P. 112

 

- HT 310

 

03

- Làm việc với Đoàn công tác của VP NTM TW

- NN

- Chủ tịch, các PCT

- P. 112

04

 

Năm

- Duyệt kế hoạch XD NTM kiểu mẫu tại Nam Anh

- Thường trực HU làm việc với Bí thư, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc

- NN

- Chủ tịch, P. Chủ tịch NL

 

- Đ/c Ng: Hồng Sơn - PCT

- N. Anh

 

- HT HU

 

05

Sáu

- Sáng: - Khánh thành Nhà văn hoá Nam Tân

- Dự HN cho ý kiến về chính sách XHH trong GD, Y tế, VH

- Chiều: Họp Đảng uỷ Quân sự huyện

- BQLDA

 

- TCKH

 

- HĐ

- Chủ tịch, các P. Chủ tịch

 

- Đ/c Ng: Hồng Sơn - PCT

 

- Đ/c Đinh Xuân Quế - CT

- N. Tân

 

- Vinh

 

- Qsự

06

Bảy

- Ngày nghỉ cuối tuần

 

 

 

07

CN

- Ngày nghỉ cuối tuần

 

 

 

08

 

Hai

- Chiều: Họp HĐ thẩm định giá đất tỉnh

- Dự HN cho ý kiến về Quy định phân cấp thẩm quyền trong khai thác tài sản công

- HN triển khai Đề án sản xuất vụ Hè Thu

- TNMT

 

- TCKH

 

 

- NN

- Đ/c Đinh Xuân Quế - CT

 

- Đ/c Ng: Hồng Sơn - PCT

 

 

- Đ/c Hồ Sỹ Hải - PCT

 

- Vinh

 

- Vinh

 

 

- VTNN

09

Ba

- Làm việc với Bộ TNMT về DA xây dựng mô hình thí điểm xử lý rác thải tập trung tại huyện Nam Đàn

- TNMT

- Đ/c Đinh Xuân Quế - CT

- Hà Nội

10

- Thường trực Tỉnh uỷ giao ban trực tuyến BTV Huyện uỷ

- Tiếp công dân

- Sáng: dự HN cho ý kiến về giá tối đa dịch vụ thu gom vận chuyển rác

- VPHU

 

- BTD

- TCKH

- Chủ tịch, P. Chủ tịch VX

 

- Đ/c Hồ Sỹ Hải - PCT

- Đ/c Ng: Hồng Sơn - PCT

- P. 112

 

- P. 101

- Vinh

11

Năm

 Sáng: - Giao ban khối Nội chính

- Dự HN cho ý kiến về bộ đơn giá xd cơ sở dữ liệu đất đai

- Họp Ban đại diện ngân hàng CSXH

Chiều: HN sơ kết CT 03 về quản lý hành nghề y dược

- VPHU

 

 

- NH

- Y tế

- Đ/c Đinh Xuân Quế - CT

- Đ/c Hồ Sỹ Hải - PCT

 

- Đ/c Ng: Hồng Sơn - PCT

- Đ/c Ng: Hồng Sơn - PCT

- HTHU

- Vinh

 

- P 112

- Vinh

12

Sáu

-Sg: Hướng dẫn công tác diễn tập khu vực phòng thủ huyện

- Chiều: dự HN cho ý kiến BC tổng kết thực hiện NQ số 13 về KT tập thể

- Tối: dự Chương trình truyền hình trực tiếp kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc Bác Hồ

- Quân sự

 

- TCKH

 

- VHTT

- Chủ tịch, các P. Chủ tịch

 

- Đ/c Đinh Xuân Quế - CT

 

- Đ/c Ng: Hồng Sơn - PCT

- P. 310

 

- Vinh

 

- Vinh

13

Bảy

- Ngày nghỉ cuối tuần

 

 

 

14

CN

- Nghỉ  lễ giỗ Tổ Hùng Vương

 

 

 

15

Hai

- Nghỉ bù  lễ giỗ Tổ Hùng Vương

 

 

 

16

Ba

- Chiều: dự HN cho ý kiến về NQ HĐND tỉnh quy hoạch 3 loại rừng

- NN

- Đ/c Hồ Sỹ Hải - PCT

- Vinh

17

- Duyệt KH XD NTM kiểu mẫu xã Nam Nghĩa

- NTM

- Chủ tịch, các P. Chủ tịch

- N Nghĩa

18

Năm

- Duyệt KH XD NTM kiểu mẫu xã Nam Thanh

- NTM

- Chủ tịch, các P. Chủ tịch

- N Thanh

19

Sáu

- Chiều: Họp Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh

- Dự hội thảo về bảo tồn di sản gắn với phát triển kinh tế di sản

- TN

 

- VHTT

- Đ/c Hồ Sỹ Hải - PCT

 

- Đ/c Ng. Hồng Sơn - PCT

- Vinh

 

- Vinh

20

Bảy

- Dự đại hội Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Nghệ An

- Ngày nghỉ cuối tuần

- TCKH

- Đ/c Đinh Xuân Quế - CT

- Vinh

21

CN

- Ngày nghỉ cuối tuần

 

 

 

22

 

Hai

+ Họp UBND huyện phiên họp tháng 4 để nghe và cho ý kiến các n/d:

- Nghe KQ thực hiện NV của các phòng, ban

- Nghe giải quyết các kiến nghị cử tri

- Phương án tổ chức các kỳ thi năm 2019

- Kế hoạch kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Lê Hồng Sơn

 

+ Tiếp công dân

+ HN đánh giá kết quả 5 năm thực hiện thảo thuận hợp tác viễn thông - CNTT; khai trương cổng thông tin DL và ứng dựng DL thông minh trên thiết bị di động huyện Nam Đàn

+ Chiều: dự HN cho ý kiến về khung giá khám chữa bệnh và ĐA bệnh viện vệ tinh

 

 

- VP

 

 

- GD

 

- VH

 

 

- BTD

- VHTT

 

 

 

 

- Y tế

- Chủ tịch, các P. Chủ tịch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đ/c Ng: Hồng Sơn - PCT

 

 

 

 

- Đ/c Ng: Hồng Sơn - PCT

- P. 112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- P. 101

- Vinh

 

 

 

 

- Vinh

23

Ba

- Thường trực Huyện uỷ làm việc tập thể

- VP HU

- Đ/c Đinh Xuân Quế - CT

- HTHU

 

24

- Sg: Giao ban Chủ tịch, các PCT

- Chiều: dự HN về sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, mượn

- VP

- TCKH

- Chủ tịch các PCT

- Đ/c Đinh Xuân Quế - CT

- P 112

- Vinh

25

Năm

Sáng: Họp BTV Huyện uỷ

- Dự HN về điều chỉnh phương án tự chủ đối với các đơn vị y tế công lập

 

- Y tế

- Chủ tịch các PCT

- Đ/c Ng: Hồng Sơn - PCT

- HU

- Vinh

26

Sáu

- HN quán triệt các văn bản của TW, tỉnh, huyện

- Tối: dự khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2019

- VPHU

 

- VHTT

- Chủ tịch, các P. Chủ tịch

 

- Đ/c Ng: Hồng Sơn - PCT

- HTHU

 

- C. Lò

27

Bảy

- Ngày nghỉ cuối tuần

 

 

 

28

CN

- Ngày nghỉ cuối tuần

 

 

 

29

Hai

- Nghỉ lễ 30/4  (làm bù vào ngày 04/5)

 

 

 

30

Ba

- Nghỉ lễ 30/4

 

 

 

01/5

- Nghỉ lễ 01/5

 

 

 

       

       TL. CHỦ TỊCH

          CHÁNH VĂN PHÒNG

Nơi nhận:                                                                                      

- TTHU, HĐND huyện (b/c);

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;                                                          (đã ký)

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện;                                                   

- Các xã, thị trấn;

- Chánh, Phó Chánh VP UB;

- Lưu VT UBND.                                                                        Lê Trung Hoà

                                                                                     

 

 

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  >  >>