Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Chương trình công tác tháng 11/2017 của UBND huyện Nam Đàn (20/11/2017 03:02 PM)

UỶ BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 HUYỆN NAM ĐÀN                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Số:         /TB-UBND                           Nam Đàn, ngày      tháng 11 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Chương trình công tác tháng 11/2017

của UBND huyện Nam Đàn

 


            I. Trọng tâm công tác

- Chỉ đạo chăm bón, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng vụ Đông; triển khai Đề án sản xuất vụ Xuân năm 2018. Tăng cường công tác phòng chống lụt bão.

- Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018.

- Tổng kết công tác Đảng năm 2017; kiểm điểm, đánh giá, xếp loại năm 2017.

- Hoàn thành hồ sơ thẩm định huyện Nông thôn mới;

Các ngày lễ kỷ niệm trong tháng:

+ Ngày Cách mạng Tháng Mười Nga thành công (07/11).

+ Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam và tổ chức ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư (18/11).

+ Ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam (20/11).

+ Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11)

          II. Lịch làm việc, hội nghị

Ngày

Nội dung

Phân công chuẩn bị

Chủ trì

Địa điểm

01

Thứ Tư

Sáng: - Đi chỉ đạo cơ sở

- Giao ban khối Văn xã

Chiều: - Đi chỉ đạo cơ sở

- Họp Đảng ủy mở rộng

 

- Chủ tịch và PCT NL

- Đ/c Ng. Hồng Sơn- PCT

 

- Chủ tịch và PCT NL

- Đ/c Ng. Hồng Sơn- PCT

- Xã, thị

- P.112

 

- Xã, thị

- P.112

02

Thứ Năm

- Sáng:- HN triển khai công tác đánh giá, xếp loại Đảng viên, tổ chức Đảng năm 2017

- Chiều: - TT  HĐND huyện họp với UBND huyện và UB MTTQ để thống nhất chương trình, nội dung kỳ họp thứ 6 HĐND huyện

- Làm việc với BQL DA (sau họp TT HĐND)

- Họp BTC Đại hội TDTT huyện

- Làm việc với Trường QS về tranh chấp đất đai

 

 

 

 

VP HĐ

 

TNMT

- Chủ tịch và Các PCT

 

- Đ/c Đinh Xuân Quế- CT

 

 

- Đ/c Ng. Hồng Sơn-PCT

- Đ/c Hồ Sỹ Hải- PCT

 

- HT HU

 

- P GBTT

 

 

- P.101

- P.112

 

03

Thứ Sáu

- Sáng: - Dự sinh hoạt Đảng cơ sở

- Chiều: - TT Huyện ủy làm việc tập thể

- Dự sinh hoạt Đảng cơ sở

 

-Chủ tịch và các PCT

- Đ/c Đinh Xuân Quế- CT

- Các Phó Chủ tịch

- Xã, thị

- HT HU

- Xã, thị

04

Thứ Bảy

 

Ngày nghỉ cuối tuần

 

 

 

05

Chủ nhật

- Ngày nghỉ cuối tuần

 

 

 

06

Thứ Hai

- Sáng: -Đi chỉ đạo cơ sở

- Chiều:- Mời Sở Văn

hóa TTTT tập huấn Chữ ký số cho Chủ tịch và Các PCT

 

- Chủ tịch và Các PCT

 

- Xã, thị

 

- P.112

07

Thứ Ba

- Sáng: - Đi chỉ đạo cơ sở

- Chiều: - Đi chỉ đạo cơ sở

- Họp Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh

 

- Chủ tịch và Các PCT

- Chủ tịch và PCT TT

- Đ/c Hồ Sỹ Hải- PCT

- Xã, thị

-VP UBND tỉnh

08

Thứ Tư

- Sáng: Làm việc với Đoàn kiểm tra của BCĐ thực hiện Đề án 61 về nâng cao vai trò của Hội Nông dân trong giai đoạn mới

- Chiều: - Sơ kết 02 năm triển khai thực hiện chế độ, cs đối với DCHT tham gia KCC Pháp, Mỹ, chiến tranh BVTQ

VPHU

 

 BCH QS

- Chủ tịch và các PCT

- HT HU

 

 

 

- P.310

09

Thứ Năm

- Sáng: - Đi chỉ đạo cơ sở

- Thẩm định NTM xã Xuân Lâm

- Chiều: - Đi chỉ đạo cơ sở

 

 

- Chủ tịch và PCT TT

- Đ/c Hồ Sỹ Hải- PCT

- Chủ tịch và các PCT

- Xã, thị

- Xuân Lâm

- Xã, Thị

10

Thứ Sáu

- Sáng: Tiếp Công dân

- Đi chỉ đạo cơ sở

- Chiều: - TT Huyện ủy làm việc tập thể

- Đi chỉ đạo cơ sở

 

- Đ/c Đinh Xuân Quế- CT

- Các Phó Chủ tịch

- Đ/c Đinh Xuân Quế- CT

- Các Phó Chủ tịch

- P. 101

- Xã, thị

- HTHU

- Xã, thị

11

Thứ Bảy

Ngày nghỉ cuối tuần

- HN triển khai, phổ biến việc ứng dụng sản xuất Nông nghiệp CN cao gđ 2017-2020 cho các địa phương và các doanh nghiệp

 

- Đ/c Hồ Sỹ Hải- PCT

- Trường CĐ VHNT NA

12

Chủ nhật

Ngày nghỉ cuối tuần

- Dự lễ trường THPT Nam Đàn I đón nhận danh hiệu trường chuẩn quốc gia

- Đi dự ngày Hội đại đoàn kết ở khu dân cư (Đi cùng đoàn của Tỉnh)

 

- Đ/c Đinh Xuân Quế- CT

 

-Các Phó Chủ tịch

- Trường

NĐI

- Xã, thị

13

Thứ Hai

- Sáng: - Giao ban Khối Nội chính

- Đi chỉ đạo cơ sở

- Chiều: - Đi chỉ đạo cơ sở

 

 

- Đ/c Đinh Xuân Quế- CT

- Các Phó Chủ tịch

- Chủ tịch và Các PCT

- HT HU

- Xã, thị

14

Thứ Ba

-Họp triển khai các giải pháp đẩy mạnh thu ngân sách

- Khai mạc Đại hội thể dục thể thao huyện lần thứ VIII

 

- Đ/c Đinh Xuân Quế-CT

- Chủ tịch và Các PCT

VP UBND tỉnh

15

Thứ Tư

- Sáng: Họp UBND huyện phiên thường kỳ nghe các nội dung:

1.  Nghe BC sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết 06-NQ/HU ngày 10/10/2016 về   Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững  giai đoạn 2016-2020 ( Phòng NN&PTNT chuẩn bị nd)

2.Đề án sản xuất Công nghệ cao.

(Phòng NN&PTNT chuẩn bị nd)

3. BC tình hình thực hiện KTXH và công tác thu chi ngân sách năm 2017, nhiệm vụ giải pháp năm 2018; phân khai vốn ĐTXDCB năm 2018( phòng TCKH chuẩn bị nd)

4.BC chỉ đạo điều hành UBND huyện năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018.(Văn phòng chuẩn bị nd)

5.BC công tác tuyên truyền PBGDPL và THA dân sự năm 2017 -  Nhiệm vụ năm 2018 (Phòng Tư pháp chuẩn bị nd)

6. Báo cáo công tác  phòng  chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm và tiếp dân, giải quyết đơn thư KNTC và thực hiện sau thanh tra, kiểm tra năm 2017 -  Phương hướng nhiệm vụ năm 2018( Thanh tra chuẩn bị nd)

7.BC tình hình thực hiện cải cách hành chính năm 2017, nhiệm vụ năm 2018( Phòng Nội vụ chuẩn bị nd)

8.Dự án xây dựng văn phòng, nhà kho, xưởng sản xuất xe máy tại xã Nam Giang. Mở rộng các nút giao thông trên địa bàn.

( Phòng KT- HT chuẩn bị nội dung)

- Chiều: Đi chỉ đạo cơ sở

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Chủ tịch và các PCT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- P.112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Xã, thị

16

Thứ Năm

- Sáng: - Dự " Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư

- Chiều: Đi chỉ đạo cơ sở

 

 

- Chủ tịch, các PCT

- Xã, thị

17

Thứ Sáu

- Sáng: HN Sơ kết 02 năm triển khai thực hiện QĐ 49 về triển khai chế độ, cs đối với dân công hỏa tuyến tham gia KCC Mỹ, pháp, chiến tranh BVTQ và làm NV quốc tế.

- Lãnh đạo huyện đi chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam

- Chiều: - Lãnh đạo huyện đi dự ngày hội Đại đoàn kết ở khu dân cư

- Sơ kết 02 năm thực hiện KH 623 của UBND tỉnh về triển khai "Chiến lược hướng tới mục tiêu 90-90-90 gđ 2015-2017 tầm nhìn 2020" trên địa bàn tỉnh Nghệ An

BCH QS

 

 

 

 

 

 

 

Y tế

 

- Đ/c Đinh Xuân Quế-CT

 

 

 

- Các Phó Chủ tịch

 

- Chủ tịch và PCT NL

 

- Đ/c Ng. Hồng Sơn- PCT

 

 

- BCH QS tỉnh

 

 

- Trường học

- Xã, thị

 

- Vinh

 

 

 

18

Thứ Bảy

- Ngày nghỉ cuối tuần

- Lãnh đạo huyện đi dự ngày hội Đại đoàn kết ở khu dân cư

 

- Chủ tịch, các PCT

- Xã, thị

19

Chủ nhật

- Ngày nghỉ cuối tuần

 

 

 

20

Thứ  Hai

- Sáng: Tiếp Công dân

- HN tổng kết 10 năm đưa giáo dục truyền thống Xô Viết Nghệ Tĩnh vào trường học

- Đi chỉ đạo cơ sở

- Chiều: - Đi chỉ đạo cơ sở

 

 

 

- Đ/c Đinh Xuân Quế- CT

- Đ/c Ng. Hồng Sơn- PCT

 

- Đ/c Hồ Sỹ Hải- PCT

- Chủ tịch, các PCT

- P. 101

- KS Giao tế

 

- Xã, thị

- Xã, thị

21

Thứ Ba

Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ IV HĐND huyện

 

- Chủ tịch, các PCT

- Xã, thị

22

Thứ Tư

Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ IV HĐND huyện

 

- Chủ tịch, các PCT

- Xã, thị

23

 Thứ Năm

- Sáng: - Làm việc với trường THPT Nam Đàn I và UBND thị trấn về QH mở rộng khuôn viên trường THPT Nam Đàn I

- Đi chỉ đạo cơ sở

- Chiều: - Đi chỉ đạo cơ sở

 

- Đ/c Đinh Xuân Quế- CT

 

 

- Các Phó Chủ tịch

- Chủ tịch và Các PCT

- P.112

 

 

- Xã, thị

- Xã, thị

24

Thứ Sáu

- Sáng: Họp BCV Huyện ủy

- Chiều: Thường trực Huyện ủy làm việc tập thể

- Đi chỉ đạo cơ sở

 

- Chủ tịch và Các PCT

- Đ/c Đinh Xuân Quế- CT

- Các Phó Chủ tịch

- HT HU

- HT HU

- Xã, thị

25

Thứ Bảy

- Ngày nghỉ cuối tuần

 

 

 

26

 Chủ nhật

- Ngày nghỉ cuối tuần

 

 

 

27

Thứ Hai

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy nghe và cho ý kiến các nội dung:

1. BC tình hình thực hiện Kế hoạch KTXH năm 2017, kế hoạch năm 2018.

2. BC TCNS huyện năm 2017, kế hoạch tài chính, ngân sách năm 2018 và phân khai vốn đầu tư XDCB năm 2018.

3. BC công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư KNTC và thực hiện sau thanh tra, kiểm tra năm 2017.

4. BC kết quả công tác KT-GS năm 2017.

5. Chương trình công tác KT-GS của cấp ủy huyện, UBKT HU năm 2018.

6. BC tổng kết công tác XD Đảng năm 2017

7. Chương trình làm việc của BCH Đảng bộ huyện và BTV Huyện ủy năm 2018.

8. Báo cáo kiểm điểm BTV Huyện ủy năm 2017.

 

- Chủ tịch và Các PCT

- HT HU

28

Thứ Ba

- Sáng: Lễ khánh thành dòng chữ " Đời Đời nhớ ơn Bác Hồ vĩ đại" tại Rú Voi xã Nam Tân

- Chiều:- Đi chỉ đạo cơ sở

 

- Chủ tịch và Các PCT

 

- Chủ tịch và Các PCT

-Nam Tân

 

- Xã, thị

29

Thứ Tư

- Đi chỉ đạo cơ sở

 

- Chủ tịch và Các PCT

- Xã, thị

30

Thứ Năm

- Đi chỉ đạo cơ sở

 

- Chủ tịch và Các PCT

- Xã, thị

 

 

Nơi nhận:                                                       - - - TTHU, HĐND huyện (b/c);

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;                 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện;           

- Các xã, thị trấn;

- Chánh, Phó Chánh VP UB;

- Lưu VT UBND.        

TL. CHỦ TỊCH

 CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(đã ký)

Lê Trung Hòa

 

           

           

 

 


 |  Đầu trang
 
<<   <  1  >  >>