Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Thông báo Chương trình công tác tháng 6/2018 của UBND huyện Nam Đàn (05/06/2018 02:56 PM)

UỶ BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 HUYỆN NAM ĐÀN                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:          /TB-UBND                                   Nam Đàn, ngày      tháng 5 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Chương trình công tác tháng 6/2018

của UBND huyện Nam Đàn

 

I. Trọng tâm công tác:

Trong tháng có:

- Thu hoạch vụ  Xuân 2018, phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. triển khai sản xuất Hè Thu; tăng cường công tác PCCCR.

  - Chỉ đạo chuẩn bị nội dung Đại hội Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2018 - 2023.

- Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018.

- Chỉ đạo tổ chức tốt các kỳ thi năm 2018.

  - Quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII).

Trong tháng có các ngày lễ:

- Ngày Quốc tế Thiếu nhi (01/6).

- Kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm quê lần thứ nhất (14/6/1957- 14/6/2017)

- Kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi "Thi đua ái quốc".

- Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6).

          II. Lịch làm việc, hội nghị

Ngày

Thứ

Nội dung và phân công chuẩn bị

Phân công

Chủ trì

Địa điểm

01

Sáu

- Thường trực HĐND huyện làm việc với UBND huyện về kết quả giám sát cấp đổi giấy chứng nhận QSD đất.

- HN tổng kết công tác PCCCR vùng GR

 

- Đ/c Đinh Xuân Quế - CT

- Đ/c Hồ Sỹ Hải - PCT

 

- Chủ tịch và PCT NL

- P. 101

 

 

- P. 112

02

Bảy

- Ngày nghỉ cuối tuần

 

 

 

03

CN

- Ngày nghỉ cuối tuần

- Sáng: Làm việc với Bộ Quốc phòng về nước sạch

 

KTHT

 

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

 

P 112

04

Hai

- Sáng: Làm việc với xã Kim Liên về giải pháp cho DN thuê đất sản xuất công nghệ cao

- Chiều: Nghe dự thảo BC sơ kết giữa nhiệm kỳ và sơ kết 01 năm thực hiện NQ 07 của TU

NN

 

TCKH

 

- Đ/c Hồ Sỹ Hải - PCT

 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch VX

- Kim Liên

 

- P. 112

 

05

Ba

Sáng: - Sinh hoạt câu lạc bộ thời sự huyện;

- Họp HĐ thẩm định giá đất tỉnh

- HN công bố QH hệ thống di tích tỉnh NA định hướng đến năm 2030

 - Tổ chức lễ tiếp nhận xe lăn của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An

 

 

 

 

 

- Đ/c Đinh Xuân Quế - CT

- Đ/c Ng: Hồng Sơn - PCT

 

 

- Vinh

- Vinh

 

HT HND

06

- Chỉ đạo thi tuyển sinh lớp 10 THPT

- GDĐT

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

- Các trường

07

Năm

- Chỉ đạo thi tuyển sinh lớp 10 THPT

- Chiều: Nghe và góp ý dự thảo Đề án xây dựng huyện NTM kiểu mẫu

- NN

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

 

- Trường

- P. 112

08

Sáu

- Sáng: Họp BCH Đảng bộ huyện

- Dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi "Thi đua ái quốc"

- Chiều: Nghe và cho ý kiến dự thảo Quy chế phối hợp quản lý cụm CN

 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

- Đ/c Đinh Xuân Quế - CT

 

- Đ/c Đinh Xuân Quế - CT

- HTHU

- Vinh

 

- Vinh

09

Bảy

- Ngày nghỉ cuối tuần

 

 

 

10

CN

- Ngày nghỉ cuối tuần

 

 

 

11

Hai

- Sáng: Tiếp công dân

- Dự HN nghe và cho ý kiến dự thảo ĐA sát nhật Trung tâm DS KHHGĐ vào TTYT huyện

- Chiều: Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 gắn với biểu dương điển hình tiên tiến về thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, phong các Hồ Chí Minh; Tổng kết đợt phát động phong trào thi đua kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)

BTD

- Đ/c Đinh Xuân Quế - CT

- Đ/c Ng: Hồng Sơn - PCT

 

 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

- P. 101

- Vinh

 

 

- Nhà HNHU

12

Ba

- Hội nghị Đảng ủy Quân sự huyện giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020

- Chiều: HN tổng kết 24 năm thực hiện PL bảo vệ công trình QP và Khu vực QS

-BCHQS

- Đ/c Đinh Xuân Quế - CT

 

- Đ/c Đinh Xuân Quế - CT

- BCHQS

 

- Vinh

13

- Thường trực Huyện ủy đi duyệt Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị huyện Nam Đàn giai đoạn 2018 - 2021 tại Tỉnh ủy

- Giao ban khối Nội chính

- Tối: Dự Lễ tôn vinh các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong PT hiến máu

 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

 

 

 

 

- Đ/c Đinh Xuân Quế - CT

 

- Đ/c Ng: Hồng Sơn - PCT

- Vinh

 

 

 

 

- HT HU

 

- Vinh

14

Năm

Họp UBND huyện phiên họp thường kỳ tháng 6 để nghe và cho ý kiến các nội dung:

- Báo cáo KTXH Quý II năm 2018 và các giải pháp điều hành 6 tháng cuối năm 2018; BC thu, chi ngân sách Quý II và nhiệm vụ 6 tháng còn lại năm 2018

- Báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư KNTC và thực hiện sau thanh tra, kiểm tra 6 tháng đầu năm 2017

- Báo cáo tình hình ANTT 6 tháng đầu năm 2018, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

- Báo cáo chỉ đạo điều hành UBND huyện 6 tháng đầu năm 2017, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

- Báo cáo Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018

- Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 13/CP về tăng cường quản lý công tác đảm bảo an toàn thực phẩm.

- Đánh giá sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/HU ngày 09/5/2017 của BCH Đảng bộ huyện về Xóa đói giảm nghèo và giải quyết việc làm giai đoạn 2016 - 2020.

- Quy định việc thành lập tổ chức và hoạt động của các hội quần chúng, thực hiện nghiêm túc và nhất quán nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự bảo đảm kinh phí hoạt động và tuân thủ pháp luật.

- Đề án tinh giản công chức địa chính, công chức tư pháp hộ tịch.

- Xây dựng quy định khoán kinh phí chi phụ cấp theo định mức cho người lao động không chuyên trách cấp xã, xóm, khối.

- Xây dựng Đề án sát nhập các xã, khối, xóm.

- Báo cáo kết quả rà soát lại vị trí việc làm khối công chức cấp xã để sắp xếp, tinh giản hợp lý.

- Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW kết quả xây dựng, phê duyệt đề án vị trí việc làm, tinh giản biên chế trong các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, các Hội trên địa bàn toàn huyện

- Kết quả rà soát những điểm trường không còn phù hợp

- VP UB

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

- P. 112

15

Sáu

- Họp triển khai công tác PC thiên tai

- Đi tham quan học tập mô hình phía Bắc

- PNN

 

- Đ/c Hồ Sỹ Hải - PCT

- Chủ tich, Phó Chủ tịch VX

- HT 310

 

16

Bảy

- Ngày nghỉ cuối tuần

- Đi tham quan học tập mô hình phía Bắc

 

 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch VX

 

17

CN

- Ngày nghỉ cuối tuần

- Đi tham quan học tập mô hình phía Bắc

 

 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch VX

 

18

Hai

- Đi tham quan học tập mô hình phía Bắc

- Dự Đại hội Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2018 - 2023.

- Trao huy hiệu 60, 70 năm tuổi Đảng tại huyện Nam Đàn

 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch VX

- Đ/c Hồ Sỹ Hải - PCT

 

 

 

- Nhà HNHU

- HT HU

19

Ba

Sáng: - Dự Đại hội Hội Nông dân huyện  nhiệm kỳ 2018 - 2023.

- Dự Hội thảo định hướng phát triển KTXH Miền Tây NA gđ 2020, tầm nhìn 2030

- Chiều: Đại biểu HĐND huyện TX cử tri

 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

 

- Đ/c Đinh Xuân Quế - CT

 

- Các Phó Chủ tịch

- Nhà HNHU

- Con Cuông

- Xã, thị

20

- Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri

- Tiếp công dân

 

BTD

- Chủ tịch, PCT UBND

- Đ/c Ng: Hồng Sơn - PCT

- Xã, thị

- P. 101

21

Năm

- Họp Ban Thường vụ Huyện uỷ

- Họp trực tuyến UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2018

 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

- HT HU

- P. 112

22

Sáu

- Diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Hùng Tiến

 

- Đ/c Đinh Xuân Quế - CT

- H. Tiến

23

Bảy

- Ngày nghỉ cuối tuần

 

 

 

24

CN

- Ngày nghỉ cuối tuần

- Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT Quốc gia

 

- Chủ tịch, các P. Chủ tịch

- Các trường

25

Hai

- Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT Quốc gia

 

- Chủ tịch, các P. Chủ tịch

- Các trường

26

Ba

- Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT Quốc gia

 

- Chủ tịch, các P. Chủ tịch

- Các trường

27

- Sáng: Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT QG

- Chiều: Thường trực HĐND huyện làm việc với UBND huyện về giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 6 HĐND huyện

 

- Chủ tịch, các P. Chủ tịch

 

- Đ/c Đinh Xuân Quế - CT

- Các trường

- P. 112

28

Năm

- Giao ban các khối: Văn xã, Nông lâm

- VPUB

- Đ/c Ng: Hồng Sơn - PCT

   Đ/c Hồ Sỹ Hải - PCT

- P. 112, GBTT

29

Sáu

- Diễn tập chiến đấu PT xã Xuân Hoà

 

- Đ/c Đinh Xuân Quế - CT

- X. Hoà

30

Bảy

- Ngày nghỉ cuối tuần

 

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                 

- TTHU, HĐND huyện (b/c);

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;                     

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện;   

- Các xã, thị trấn;

- Chánh, Phó Chánh VP UB;

- Lưu VT UBND.           

TL. CHỦ TỊCH

 CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

Lê Trung Hòa

 

           

             

 

 

  |  Đầu trang
 
<<   <  1  >  >>