Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
Du khách
Skip portletPortlet Menu
 
Văn thơ Nam Đàn
Skip portletPortlet Menu
 
CÔNG KHAI
Skip portletPortlet Menu
 
liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆP CỦA CHÚNG TA (14/08/2019 08:04 AM)

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI

SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆP CỦA CHÚNG TA

(Bài tuyên truyền nhân kỷ niệm lần thứ 50 ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh)

 

Kính thưa đồng bào, đồng chí và chiến sỹ cả nước !

Kính thưa kiều bào Việt Nam ở nước ngoài !

Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ Thiên tài của dân tộc Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Người đã làm rạng rỡ non sông, đất nước ta. Sinh ra và lớn lên trong bối cảnh đất nước lầm than, nhân dân cùng cực, sớm hấp thu tinh thần yêu nước của cha anh, ngày 05 tháng 6 năm 1911, Người thanh niên trẻ tuổi Nguyễn Tất Thành rời bến cảng Nhà Rồng bôn ba năm châu, bốn biển tìm con đường cứu nước, cứu dân, giải phóng dân tộc. Người đã bắt gặp chủ nghĩa Mác Lê nin và chính người đã sáng lập, lãnh đạo, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam. Hơn 89 năm qua, Đảng đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945, xóa bỏ chế độ thuộc địa nửa phong kiến, thành lập Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi của các cuộc kháng chiến trường kỳ, oanh liệt chống giặc ngoại xâm, mùa xuân năm 1975 đất nước hoàn toàn thống nhất, non sông thu về một mối, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng, lãnh đạo đã thu được nhiều thành tựu to lớn, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngày càng phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng lên tầm cao mới.

Người là tấm gương sáng ngời, là hiện thân cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tư tưởng, đạo đức, phong cách của người là kho tàng văn hóa quý giá của dân tộc Việt Nam và nhân loại.

Cách đây 50 năm, ngày 02 tháng 9 năm 1969, nhằm vào ngày 21tháng 7 âm lịch. Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã trút hơi thở cuối cùng. Sự ra đi của Người đã để lại muôn vàn đau thương, mất mát và nỗi tiếc thương vô hạn cho nhân dân Việt Nam, dân tộc Việt Nam. Trước lúc đi xa người chỉ có một ước mơ cháy bỏng, đó là mong sao cho đất nước ta sớm được độc lập, nam bắc sum họp một nhà, Người đã để lại bản Di chúc thiêng liêng là di huấn, là lời hịch bất diệt cho dân tộc ta. Năm nay chúng ta kỷ niệm lần thứ 50 ngày mất của người, giữa những lúc toàn Đảng toàn dân ta đang ra sức thi đua lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 74 năm ngày cách mạng tháng tám và quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 02/9/1945 - 02/9/2019.

Để tri ơn công đức to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong những năm qua Đảng bộ và nhân dân huyện Nam Đàn đã nỗ lực phấn đấu giành được nhiều kết quả đáng trân trọng, kinh tế phát triển khá, văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. 23/23 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện Nam Đàn được Thủ Tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là những thành tích mà Đảng bộ và nhân dân Nam Đàn kính dâng lên Bác.

Trong thời gian tới Đảng bộ và nhân dân Nam Đàn nguyện khắc sâu lời Bác dạy, đoàn kết một lòng quyết tâm đưa Nam Đàn sớm trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng quê hương Nam Đàn ngày càng giàu đẹp văn minh như sinh thời Bác hằng mong muốn.

Nhân kỷ niệm lần thứ 50 ngày mất Chủ tịch Hồ Chí Minh, để tỏ lòng tri ân và biết ơn vô hạn đối với Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Nam Đàn và những người con đất Việt xin thắp nén hương thơm, tỏ lòng thành kính. Nguyện mãi mãi đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn.

 

PHÒNG VH & TT HUYỆN NAM ĐÀN


 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
 
Lịch Làm việc
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu