Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
Du khách
Skip portletPortlet Menu
 
Văn thơ Nam Đàn
Skip portletPortlet Menu
 
liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Gia đình - Nhân tố quyết định sự bền vững của xã hội (26/06/2017 03:24 PM)

Gia đình là tế bào của xã hội, là điểm tựa cho mỗi con người, là cái nôi nuôi dưỡng tâm hồn, giáo dục nhân cách mỗi chúng ta. Bác Hồ đã nói: “Nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt. Hạt nhân của xã hội là gia đình".

Trải qua nhiều thế hệ gia đình Việt Nam được hình thành và phát triển với những chuẩn mực giá trị tốt đẹp góp phần xây dựng bản sắc văn hóa dân tộc. Những giá trị quý báu như truyền thống yêu nước, yêu quê hương, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, thủy chung hiếu nghĩa hiếu học, cần cù và sáng tạo trong lao động, bất khuất kiên cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách được gia đình giữ gìn, vun đắp và phát huy trong suốt quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước.

Ngày 04/5/2001 Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 72/2001/QĐ-TTG về việc chọn ngày 28/6 hàng năm là Ngày Gia đình Việt Nam và chọn tháng 6 là tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình. Đây là cơ hội để mỗi chúng ta, mỗi gia đình, mỗi cơ quan, đoàn thể, địa phương đề cao trách nhiệm trong việc chăm lo xây dựng gia đình, nhằm tạo điều kiện mỗi gia đình Việt Nam thực sự là tổ ấm, là tế bào lành mạnh của xã hội.

Trong những năm qua nhận thấy được tầm quan trọng của công tác Gia đình. Các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn huyện Nam Đàn đã quan tâm chỉ đạo và được cụ thể hóa, lồng ghép vào các hoạt động của Phong trào xây dựng "Gia đình văn hóa" và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn”, Phong trào “Xây dựng nông thôn mới”. Các ban, ngành, đoàn thể đã cụ thể hóa nội dung về công tác Gia đình với các nội dung thi đua như phong trào: “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền”, “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan”, “xóm, phố bình yên, gia đình hạnh phúc”, phong trào xoá đói, giảm nghèo...

Tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm trên địa bàn huyện tăng cả về số lượng và chất lượng, đến cuối năm 2016 có 84,85% gia đình đạt tỷ lệ “Gia đình văn hóa”. Nhiều xã làm tốt quy trình bình bầu gia đình văn hóa, có tỷ lệ gia đình văn hóa ngày càng cao như: Kim Liên, Xuân Hòa, Nam Thanh, Hồng Long...Một số gia đình văn hóa tiêu biểu như: Gia đình ông Nguyễn Đình Sơn – xóm 3 xã Nam Tân là gia đình làm kinh tế giỏi, nuôi dạy con cái thảo hiền học giỏi, có nhiều đóng góp cho công tác từ thiện xã hội hóa; đại diện gia đình chính sách tiêu biểu như gia đình ông Trần Quang Nghĩa, xóm 21, xã Xuân Lâm; gia đình bà Lê Thị Sâm, xóm Đông Sơn, xã Hùng Tiến, gia đình ông Nguyễn Văn Mão - Anh hùng LLVT, xóm 5, xã Xuân Hòa ...trong chiến tranh họ là những con người anh dũng, kiên cường đã bỏ lại một phần xương máu ở chiến trường, song trong thời bình họ lại là những người cha, người ông gương mẫu nuôi dạy con cháu thảo hiền, làm kinh tế giỏi; Gia đình giáo dân tiêu biểu như gia đình ông Nguyễn Như Hà, khối Phan Bội Châu, thị trấn Nam Đàn, gia đình ông Đinh Chí Khởi xóm Hồng Lĩnh, xã Nam Hưng, gia đình ông Nguyễn Văn Thanh, xóm Xuân Lâm, xã Hùng Tiến...là những gia đình giáo dân gương mẫu sống tốt đời, đẹp đạo, đoàn kết lương giáo, làm kinh tế giỏi.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được. Hoạt động công tác Gia đình ở một số nơi chưa tích cực. Công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc chưa thường xuyên.Tình hình bạo lực gia đình vẫn còn xảy ra khá phức tạp ở một số địa phương. Ngoài một số vụ bạo lực gia đình đã được phát hiện, xử lý, còn nhiều vụ việc liên quan đến bạo lực diễn ra trong nhiều gia đình nhưng chưa được phát hiện, giải quyết kịp thời. Công tác tuyên truyền,phổ biến pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và gia đình... ở một số địa phương chưa được tiến hành thường xuyên, hình thức và nội dung tuyên truyền chưa phong phú, hấp dẫn như: Nam Anh, Vân Diên... Chất lượng và hiệu quả hoạt động của các mô hình địa chỉ tin cậy, các CLB tại cộng đồng ở một số nơi còn thấp... Những tồn tại nêu trên là do cả nguyên nhân chủ quan và khách quan như: Nhận thức của một số cán bộ, đảng viên và người dân về công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình còn chưa đầy đủ, chưa có sự quan tâm thỏa đáng về công tác này. Kinh phí dành cho công tác gia đình và PCBLGĐ các cấp chưa phân bổ trong kế hoạch chi ngân sách của địa phương, đơn vị. Chưa có cán bộ chuyên trách làm công tác gia đình ở các cấp nên công tác tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả chưa cao.

Gia đình hạnh phúc

Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế vừa qua, BCĐ công tác gia đình cấp huyện và cơ sở cần tiếp tục tham mưu, đưa công tác gia đình; PCBLGĐ vào các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương và nhiệm vụ của ngành, đơn vị; nâng cao trách nhiệm, phát huy vai trò và hiệu quả hoạt động của các ngành thành viên BCĐ công tác gia đình các cấp; Bố trí cán bộ và đầu tư kinh phí đảm bảo cho công tác gia đình và PCBLGĐ các cấp. Tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình các cấp; tổ chức các Kỷ niệm Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3; Ngày Gia đình Việt Nam 28/6; Tháng hành động quốc gia PCBLGĐ (tháng 6); Tổ chức Hội thi kiến thức Bình đẳng giới – PCBLGĐ; Hỗ trợ kinh phí,tài liệu sinh hoạt cho các mô hình địa chỉ tin cậy, CLB và Đội PCBLGĐ. Kịp thời phát hiện, xử lý các vụ bạo lực gia đình trên địa bàn nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng bạo lực gia đình; Tăng cường công tác phối hợp chuyên ngành kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện công tác gia đình, PCBLGĐ;  Đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong công tác gia đình và PCBLGĐ; tổ chức công tác sơ kết, tổng kết các Chương trình, đề án có liên quan đến công tác gia đình; PCBLGĐ.

Với truyền thống nhân văn, cao cả, truyền thống yêu quê hương đất nước, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau. Với sự quan tâm của cấp ủy chính quyền các cấp, tin tưởng rằng công tác gia đình trên địa bàn Nam Đàn trong những năm tới sẽ thu được nhiều kết quả, gia đình sẽ thực sự là nhân tố quan trọng, quyết định sự bền vững của xã hội.

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  >  >>
 
 
 
 
Chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
Lịch Làm việc
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu