Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
Du khách
Skip portletPortlet Menu
 
Văn thơ Nam Đàn
Skip portletPortlet Menu
 
CÔNG KHAI
Skip portletPortlet Menu
 
liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Danh sách cử người phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn huyện Nam Đàn (27/12/2017 10:08 AM)

Thực hiện Nghị định 09/2017/NĐ-CP về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Ủy ban nhân dân lập danh sách cử cán bộ tham gia phát ngôn và cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Nam Đàn, cụ thể như sau:

TT

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

Ghi chú

1

Nguyễn Hồng Sơn

PCT UBND huyện

0948631966

sonnh@namdan.nghean.gov.vn

2

Nguyễn Anh Tuấn

CT UBND thị trấn

0983921626

Tuannguyet75@gmail.com

3

Hồ Viết Sỹ

PCT UBND xã Nam Anh

0986.571.385

hovietsyna@gmail.com

4

Tô Bá Thắng

CT UBND xã Khánh Sơn

0985594827

Thanghien934@gmail.com

5

Hồ Mạnh Hùng

CT UBND xã Xuân Hòa

01248305988

homanhhungxh@gmail.com

6

Trần Lê Chương

PCT UBND xã Kim Liên

0988.105.386

Lechuong1369@gmail.com

7

Phạm Hữu Hồng

CT UBND xã Hồng Long

0963105067

 

8

Nguyễn An Toàn

CT UBND xã Nam Cường

0986661560

ubndnc@gmail.com

9

Hoàng Nghĩa Hùng

CT UBND xã Nam Lộc

0975.714.226

Hoangnghiahungct1@gmail.com

10

Ngô Văn Đông

CT UBND xã Nam Xuân

0971559268

ngovandong@gmail.com

11

Đào Văn Quang 

CT UBND xã Nam Tân

0988.211.274

 

12

Nguyễn Văn Xuân

CT UBND xã Nam Hưng

0989335904

Nguyenvanxuan4321@gmail.com

13

Đoàn Thành Đồng

CT UBND xã Nam Cát

0919120663

 

14

Phan Văn Khánh

CT UBND xã Nam Phúc

0915360626


15

Bủi Thị Oanh

CT UBND xã Nam Thượng

0917162959

 

16

Trần Văn Sơn

PCT UBND xã Nam Nghĩa

0984279358

 

17

Nguyễn Văn Phượng

CT UBND xã Nam Trung

0986623578

 

18

Bùi Thanh Hải

CT UBND xã Nam Thanh

01687.498.167

 

19

Bùi Minh Thông

PCT UBND xã Hùng Tiến

0982728328

ubndxahungtien@gmail.com

20

Văn Bá Hòa

PCT UBND xã Nam Thái

0979.678.427

Vanbahoa.namthai@gmail.com

21

Trần Mạnh Hồng

Chủ tịch UBND xã Nam Giang

0915050536

Tranmanhhong046@gmail.com

22

Phan Xuân Đồng

Chủ tịch UBND xã Nam Lĩnh

0912103828

Xuandong03@gmail.com

23

Nguyễn Hồng Hải

Chủ tịch UBND xã Vân Diên

0977679546

Nguyenhonghai1968@gmail.com

24

Trịnh Xuân Hưng

Chủ tịch UBND xã Nam Kim

0988844036

Hungduyen71@gmail.com

25

Nguyễn Thạc Dương

Chủ tịch UBND xã Xuân Lâm

0968098672

duongcaxh@gmail.com

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  >  >>
 
 
 
 
 
Lịch Làm việc
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu