Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
Du khách
Skip portletPortlet Menu
 
Văn thơ Nam Đàn
Skip portletPortlet Menu
 
CÔNG KHAI
Skip portletPortlet Menu
 
liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Hưởng ứng cuộc thi "Sáng kiến vì cộng đồng" (21/12/2017 03:21 PM)

            Nhằm thúc đẩy và phát huy vai trò của quần chúng nhân dân đặc biệt là thế hệ trẻ tham gia các hoạt động phát triển cộng đồng, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nét văn hóa cho mỗi công dân Việt Nam có trách nhiệm với các vấn đề xã hội của đất nước, cùng đóng góp vào sự phát triển bền vững chung của đất nước.

            Ủy ban nhân dân huyện Nam Đàn khuyến khích toàn thể nhân dân tham gia cuộc thi, đóng góp những ý tưởng và sáng kiến của mình nhằm góp phần giải quyết các vấn đề cộng đồng xã hội.
THỂ LỆ THAM GIA CUỘC THI

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  >  >>
 
 
 
 
 
Lịch Làm việc
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu