Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
Du khách
Skip portletPortlet Menu
 
Văn thơ Nam Đàn
Skip portletPortlet Menu
 
CÔNG KHAI
Skip portletPortlet Menu
 
liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích trên địa bàn huyện Nam Đàn trong thời gian qua (31/03/2016 08:24 AM)

 

Nằm ở hạ lưu sông Lam, Nam Đàn có truyền thống văn hóa lịch sử lâu đời, phong phú, đẹp đẽ mang đậm bản sắc xứ Nghệ. Nơi đây được mệnh danh là  “Địa linh, nhân kiệt”, đã sinh ra nhiều bậc hiền tài cho đất nước, đặc biệt nhất là Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà chí sỹ yêu nước Phân Bội Châu, Mai Hắc Đế...

Với bề dày lịch sử lâu đời đã để lại cho Nam Đàn hệ thống di tích lịch sử văn hóa phong phú và đa dạng. Mỗi di tích, danh thắng đều gắn liền với tên tuổi của các bậc tiền nhân có nhiều đóng góp lớn lao trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Hiện nay, Nam Đàn có 167 di tích, trong đó có 45 di tích được xếp hạng gồm 26 di tích cấp Quốc gia và 19 di tích cấp tỉnh. Hệ thống di tích, danh thắng của huyện vừa phong phú về nội dung vừa đa dạng về loại hình. Các di tích lịch sử - văn hoá ngoài giá trị về mặt lịch sử, văn hoá, khoa học còn là những công trình kiến trúc nghệ thuật độc đáo. Một số di tích tiêu biểu có giá trị lớn về văn hóa và du lịch như: Khu di tích Kim Liên; Khu di tích vua Mai, Nhà lưu niệm cụ Phan Bội Châu, đình Trung Cần, đình Hoành Sơn, chùa Đại Tuệ...

 

Lễ khởi công xây dựng Chùa Đại Tuệ

Với hệ thống di tích vừa phong phú về loại hình, vừa đa dạng về nội dung như vậy đặt ra cho huyện Nam Đàn một nhiệm vụ nặng nề là làm sao bảo tồn và phát huy tốt giá trị di tích hiện có.

Thực hiện kết thực hiện Kết luận số 02-KL/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy (Khóa XXV) về Đề án bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa gắn với phát triển du lịch trên địa bàn huyện. Giai đoạn 2011 – 2015, có tính đến 2020, trong những năm qua công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích trên địa bàn huyện Nam Đàn đạt nhiều kết quả quan trọng. Cụ thể là:

- Về công tác bảo tồn, tôn tạo, phục hồi di tích:

+ Các di tích do huyện làm chủ đầu tư: Xây dựng nhà lưu niệm đồng chí Nguyễn Tiềm; Nhà lưu niệm đồng chí Lê Hồng Sơn, dự án Bảo tồn và tôn tạo Khu Lăng vua Mai và mộ thân mẫu vua Mai; Tôn tạo mộ đồng chí Lê Hồng Sơn; bảo tồn, tôn tạo, phục hồi tháp Nhạn đền Hồng Long xã Hồng Long...

+ Các di tích do tỉnh trực tiếp làm chủ đầu tư: Khu lưu niệm cụ Phan Bội Châu; Chống xuống cấp đình Hoành Sơn xã Nam Trung; Chống xuống cấp Đình Đông Viên xã Nam Phúc; Chống xuống cấp đền Trung Chính xã Nam Lĩnh...

+ Về nguồn vốn xã hội hóa do UBND các xã và Hội Phật giáo làm chủ đầu tư gồm: Chùa Đại Tuệ xã Nam Anh; Chùa Viên Quang xã Nam Thanh; Chùa Vĩnh Phúc xã Nam Xuân; Đền Độc Lôi xã Nam Giang; Nhà thờ họ Nguyễn Thiện Chương xã Khánh Sơn; Đền Nậm Sơn xã Vân Diên...   

 

Lễ khởi công xây dựng Đền Chung Sơn

Quy trình tiến hành trùng tu, tôn tạo, phục hồi di tích do huyện làm chủ đầu tư đều tuân thủ theo đúng quy định của Luật Di sản văn hóa; Nghị định 98 của Chính Phủ hướng dẫn thi hành Luật Di sản. Đặc biệt là Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính Phủ quy định thẩm quyền, trình tự thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử-văn hóa và danh lam thắng cảnh.

Năm 2015, năm trong kế hoạch bảo tồn giá trị di tích, UBND huyện đã chỉ đạo ngành Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Ban Quản lý di tích và Danh thắng tỉnh, thư viện Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành 4 ngày tập huấn, tuyên truyền sau đó tổ chức số hóa toàn bộ các tài liệu Hán nôm tại các di tích và trong nhân dân. Hiện nay, hầu hết  các tài liệu Hán nôm tại các di tích và trong nhân dân đã được số hóa và lưu giữ lâu dài tại thư viện Quốc gia. Qua đây, các chuyên gia cũng đã dịch sơ lược và hướng dẫn ban quản lý tại các di tích và nhân dân cách bảo quản các tài liệu hán nôm quý giá. Có thể nói đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực được các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân đánh giá cao.

 

Lễ khởi công xây dựng Nhà lưu niệm đồng chí Lê Hồng Sơn

Công tác xã hội hóa trong bảo tồn, tôn tạo di tích được đẩy mạnh. Ngoài các nguồn đầu tư của Trung ương, tỉnh, huyện các cấp chính quyền cũng như người dân trong huyện đã chủ động công đức và kêu gọi công đức vốn cho công tác bảo tồn các di tích. Trong đó, nguồn vốn do nhân dân đóng góp để tu bổ, tôn tạo các di tích chiếm tỷ lệ cao cho thấy nhu cầu của người dân đối với đời sống tinh thần ngày một nâng lên. Với việc huy động tối đa các nguồn lực nhiều dự án phục hồi, trùng tu, tôn tạo di tích đã hoàn thành và đưa vào khai thác có hiệu quả như: nhà lưu niệm cụ Phan Bội Châu, đền Độc Lôi, chùa Đại Tuệ, chùa Viên Quang, đền Trung Chính, đền Giáp Cả....

Trong thời gian qua, công tác phát huy giá trị di tích trong đời sống nhân dân ngày càng được quan tâm hơn, đặc biệt là việc giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Bằng những hoạt động cụ thể, dưới nhiều hình thức phong phú đa dạng, các di tích lịch sử văn hóa đã và đang giúp cho các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về ý nghĩa lịch sử, truyền thống văn hóa của quê hương để chủ động, tự giác tìm hiểu, trân trọng giữ gìn và phát huy những giá trị lịch sử - văn hóa truyền thống. Thông qua các hoạt động tham quan, ngoại khóa, hội thi tìm hiểu về danh nhân gắn với di tích,… nhiều di tích đã được khai thác tốt về giá trị lịch sử và truyền thống  như: Khu di tích Kim Liên, đền Tán Sơn và mộ Lê Hồng Sơn, nhà lưu niệm đồng chí Nguyễn Tiềm, khu di tích vua Mai …

Bên cạnh giáo dục truyền thống, để phát huy giá trị của di tích, huyện đã chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương quan tâm tới việc tổ chức lễ hội cũng như phục hồi các lễ hội gắn với di tích. Hằng năm trên địa bàn huyện có một số lễ hội được tổ chức như: lễ hội đền vua Mai, lễ hội làng Sen, lễ hội đền Nhạn Tháp. Đây là vừa dịp để giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, vừa là thời cơ để quảng bá phát triển du lịch cho huyện. Nhằm phát huy tốt nhất giá trị của các lễ hội trong đời sống nhân dân, huyện đã tổ chức triển khai, quán triệt Luật Di sản văn hoá, tập huấn các văn bản quy định về quản lý di sản và tổ chức lễ hội cho cán bộ chuyên ngành ở cơ sở. Nhờ vậy, các di tích lịch sử đã được chính quyền địa phương và nhân dân chú trọng bảo vệ, trùng tu tôn tạo, các hoạt động lễ và hội được tổ chức tốt hơn, tạo ra được hoạt động văn hóa tinh thần thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Một số di tích đang có vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần của người dân như: đền Nhạn Tháp, đền Giáp Cả, đền Chỉ Thiện, chùa Đức Sơn, đền Nậm Sơn,...

Có thể nói công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích ở Nam Đàn đã có những bước chuyển biến rõ rệt, đạt được những thành tựu đáng kể. Các di tích sau khi được tu bổ, tôn tạo, phục hồi đã phát huy tốt giá trị và trở thành điểm tham quan thường xuyên của nhân dân trong vùng và trở thành nơi để tuyên truyền, giáo dục, lịch sử, văn hóa của quê hương cho các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt là thế hệ trẻ.

 


 |  Đầu trang
 
<<   <  1  >  >>
 
 
 
 
 
Lịch Làm việc
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu