Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
This portlet is temporarily disabled.
 
Doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
This portlet is temporarily disabled.
 
Du khách
Skip portletPortlet Menu
 
Văn thơ Nam Đàn
Skip portletPortlet Menu
 
CÔNG KHAI
Skip portletPortlet Menu
 
liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tưng bừng Lễ hội Làng Sen
          Hàng năm, cứ mỗi độ tháng năm về trên quê hương đất nước. Toàn Đảng toàn quân toàn dân ta lại tưng bừng tổ chức lễ hội làng Sen và kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
70 năm trước, chính thức xuất hiện tên gọi Hồ Chí Minh
Trong cuộc đời hoạt động cách mạng vĩ đại của Bác Hồ, chúng ta được biết Người đã sử dụng nhiều tên gọi, nhiều bí danh khác nhau cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng, nhất là trong điều kiện hoạt động bí mật. Lấy tên gọi Văn Ba, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành với khát vọng tìm đường cứu nước đã rời bến Nhà Rồng (Sài Gòn) đi Singapo để sang Pháp trên chiếc tàu (Đô đốc La-Tu-Sơ Tơrevin) vào tháng 6/1911.
Giới thiệu văn hoá lịch sử huyện Nam Đàn
Huyện Nam Đàn nằm ở hạ lưu sông Lam, phần lớn diện tích ở tả ngạn sông Lam và một phần ở hữu ngạn sông Lam.
 
<<   <  1  >  >>  
 
 
 
 
 
Lịch Làm việc
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu