Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
Du khách
Skip portletPortlet Menu
 
Văn thơ Nam Đàn
Skip portletPortlet Menu
 
liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Cơ cấu tổ chức UBND huyện Nam Đàn (25/05/2011 05:40 PM)

Uỷ ban nhân huyện Nam Đàn - tỉnh Nghệ An

Địa chỉ : Số 7, đường Phan Bội Châu, thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn

Điện thoại : 02383.822130           Fax: 02383.822111

Email : namdan@nghean.gov.vn

Website: http://namdan.nghean.gov.vn


 

I. Ban lãnh đạo UBND huyện :


1. Ông: Đinh Xuân Quế

Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện

Số điện thoại cơ quan: 02383.822135

Email :  namdan@nghean.gov.vn


2. Ông: Nguyễn Hồng Sơn

Chức vụ: Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

Số điện thoại cơ quan: 02383.822138

Email:  sonnh@namdan.nghean.gov.vn

           3. Ông: Hồ Sỹ Hải

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện

Số điện thoại cơ quan: 02383.501757

Email:  haihs@namdan.nghean.gov.vn


 

VĂN PHÒNG HĐND - UBND HUYỆN

TT

Họ và tên

 

Chức vụ

 

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Thạc Âu

Chánh Văn phòng

0238.3822.130

 

2

Nguyễn Thanh Hải

Phó Văn phòng

0238.3822.464

 

4

Nguyễn Thị Trà

Phó Văn phòng

0238.3822.777

 

5

Nguyễn Thị Thủy

Văn thư

0238.3822.150

 

6

Nguyễn Thị Sen

Tổng hợp

02383.822.111

 

 

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

TT

Họ và tên

 

Chức vụ

 

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Hồ Bá

Trưởng phòng

 

 

2

Trần Đình Lương

Phó Trưởng phòng

0238.3501.832

 

3

Đậu Xuân Quý

 Phó trưởng phòng

 

 

4

Tạ Quang Minh

Chuyên viên

 

 

5

Lưu Thị An

Chuyên viên

 

 

6

Bùi Thị Ngọc Oanh

Chuyên viên

 

 

PHÒNG NỘI VỤ

TT

Họ và tên

 

Chức vụ

 

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Lê Sỹ Kiệt

Trưởng phòng

 

 

2

Phạm Hữu Từ

Phó Trưởng phòng

 

 

3

Nguyễn Như Khôi

Phó Trưởng phòng

 

 

4

Nguyễn Đức Mạnh

 Chuyên viên

 

 

 

PHÒNG TƯ PHÁP

TT

Họ và tên

 

Chức vụ

 

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Văn Đường

Trưởng phòng

0238.3822.452

 

2

Lê Thị Phương Thảo

Phó Trưởng phòng

0238.3822.452

 

3

Lê Thị Hằng

Chuyên viên

 

 

 

PHÒNG LAO ĐỘNG TB&XH

TT

Họ và tên

 

Chức vụ

 

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Phạm Mẫu Tùng

Trưởng phòng

0238.3781.381

 

2

Ng. Trọng Cương

Phó Trưởng phòng

0238.3822.452

 

3

Nguyễn Tư An

Phó Trưởng phòng

 

 

 

PHÒNG NÔNG NGHIỆP & PTNT

TT

Họ và tên

 

Chức vụ

 

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Bùi Thị Oanh

Trưởng phòng

0238.3822.125

 

2

Nguyễn Đình Thế

Phó Trưởng phòng

0238.3822.125

 

3

Hồ Đình Thắng

Phó Trưởng phòng

 

 

 

PHÒNG TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Thành Lâm

Trưởng phòng

0238.3822.525

 

2

Nguyễn Hồ Tiến

Phó Trưởng phòng

 

 

3

Nguyễn Thị Huyền

Chuyên viên

 

 

4

 

 

 

 

PHÒNG CÔNG THƯƠNG

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Hà Ngọc Lan

Trưởng phòng

 

 

2

Lê Văn Sỹ

Phó Trưởng phòng

0238.3822.212

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG VĂN HÓA - THÔNG TIN

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Thiện Dũng

Trưởng phòng

0238.3822.125

 

2

Bùi Trọng Lĩnh

Phó Trưởng phòng

0238.3822.127

 

3

Lê Công Nam

Phó Trưởng phòng

 

 

4

Hoàng Thị Lan

Chuyên Viên

0238.3822.127

 

5

Hoàng Thị Thanh

Chuyên viên

 

 

 

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Lê Trung Sơn

Trưởng phòng

0238.3921.000

 

2

Thái Thị Huyền

Phó Trưởng phòng

0238.3921.000

 

3

Ng. Quang Xuyên

Phó Trưởng phòng

0238.3921.000

 

4

Đặng Hoài Nam

Phó Trưởng phòng

 

 

 

                                                                         THANH TRA HUYỆN


TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Lê Trung Hòa

Chánh Thanh tra

0238.3822.108

 

2

Nguyễn Văn Dương

Phó Chánh thanh tra

 

 

3

Cáp Xuân Hồng

Phó Chánh thanh tra

 

 

4

Nguyễn Văn Ý

Thanh tra viên

 

 

 

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QSD ĐẤT

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Trần Thanh Hải

Phó Giám đốc

 

 

2

Bùi Đạt Tuấn

Phó Giám đốc

 

 

 

 

PHÒNG Y TẾ

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Phạm Thị Hải

Trưởng phòng

 

 

2

Trần thị Tuyết

Chuyên viên

 

 

 

TRUNG TÂM DÂN SỐ KHHGĐ

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Dương Đỉnh Sơn

GIÁM ĐỐC

02383.822.229

 

2

Lê Thị Lài

Phó Giám đốc

 

 

3

Vũ Hồng Soa

Cán bộ

 

 

4

Trần Thị Hiên

Cán bộ

 

 

 

 

CHI CỤC THỐNG KÊ

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Đình Bắc

Chi cục trưởng

 

 

2


Chi cục phó

 

 

 

BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Minh Tiến

GIÁM ĐỐC

 

 

2

Nguyễn Văn Đức

Phó Giám đốc

 

 

3

Nguyễn Văn Chính

Chuyên viên KT

 

 

 

 |  Đầu trang
 
 
 
 
 
 
Lịch Làm việc
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu