Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
Du khách
Skip portletPortlet Menu
 
Văn thơ Nam Đàn
Skip portletPortlet Menu
 
CÔNG KHAI
Skip portletPortlet Menu
 
liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Cơ cấu tổ chức UBND huyện Nam Đàn (25/05/2011 05:40 PM)

Uỷ ban nhân huyện Nam Đàn - tỉnh Nghệ An

Địa chỉ : Số 7, đường Phan Bội Châu, thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn

Điện thoại : 02383.822130           Fax: 02383.822111

Email : namdan@nghean.gov.vn

Website: http://namdan.nghean.gov.vn


 

I. Ban lãnh đạo UBND huyện :


1. Ông: Đinh Xuân Quế

Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện

Số điện thoại cơ quan: 02383.822135

Email :  namdan@nghean.gov.vn


2. Ông: Nguyễn Hồng Sơn

Chức vụ: Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

Số điện thoại cơ quan: 02383.822138

Email:  sonnh@namdan.nghean.gov.vn

           3. Ông: Hồ Sỹ Hải

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện

Số điện thoại cơ quan: 02383.501757

Email:  haihs@namdan.nghean.gov.vn


 

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐƠN VỊ

CHỨC VỤ

DI ĐỘNG

EMAIL

1

Trần Thị Hiên

HĐND huyện

Phó chủ tịch HĐND

0

 

2

Đặng Văn Thành

HĐND huyện

Phó chủ tịch HĐND

0

 

3

Nguyễn Văn Tiến

HĐND huyện

Trưởng ban kinh tế xã hội

0

 

4

Lê Trung Hòa

Văn phòng HĐND-UBND

Chánh văn phòng

0982922378

hoalt@namdan.nghean.gov.vn

5

Nguyễn Thanh Hải

Văn phòng HĐND-UBND

Phó chánh văn phòng

0

 

6

Nguyễn Thị Trà

Văn phòng HĐND-UBND

Phó chánh văn phòng

0

 

7

Đinh Quốc Khương

Văn phòng HĐND-UBND

Chuyên viên

0

 

8

Tạ Quang Minh

Văn phòng HĐND-UBND

Kế toán

0

 

9

Hoàng Thị Nga

Văn phòng HĐND-UBND

Chuyên viên

 

 

10

Nguyễn Thị Sen

Văn phòng HĐND-UBND

Chuyên viên

0

 

11

Nguyễn Thị Thủy

Văn phòng HĐND-UBND

Chuyên viên

0914579597

 

12

Dương Văn Tuấn

Văn phòng HĐND-UBND

Chuyên viên

0

 

13

Đinh Xuân Tân

UBND Huyện Nam Đàn

Chuyên viên

 

 

14

vanthu

Văn phòng HĐND-UBND

Văn thư

 

 

15

Nguyễn Văn Ý

Văn phòng HĐND-UBND

Phó chánh văn phòng

0942969737

 

16

Hồ Công Điền

Văn phòng HĐND-UBND

Chuyên viên

0977660503

 

17

Trần Thanh Hải

VPĐKQSD đất

Giám đốc

0914912222

haitt@namdan.nghean.gov.vn

18

Nguyễn Chí Thịnh

VPĐKQSD đất

Phó giám đốc

0978761077

 

19

Bùi Đạt Tuấn

VPĐKQSD đất

Phó giám đốc

0985281617

 

20

Đinh Văn Cường

VPĐKQSD đất

Chuyên viên

0967704730

 

21

Nguyễn Thị Thùy Dung

VPĐKQSD đất

Chuyên viên

0915015280

 

22

Nguyễn Chí Hướng

VPĐKQSD đất

Chuyên viên

0983678118

 

23

Nguyễn Thúy Hồng

VPĐKQSD đất

Chuyên viên

0961235102

 

24

Hồ Thị Luyến

VPĐKQSD đất

Chuyên viên

0972464268

 

25

Hà Thị NgọcThúy

VPĐKQSD đất

Chuyên viên

0984818089

 

26

Phan Ngọc Quý

VPĐKQSD đất

Chuyên viên

0918015322

 

27

Nguyễn Thị Sinh

VPĐKQSD đất

Chuyên viên

0977059796

 

28

Phan Nhật Thành

VPĐKQSD đất

Chuyên viên

0978679786

 

29

Đào Thị Thùy

VPĐKQSD đất

Chuyên viên

0936445696

 

30

Hoàng Văn Thắng

VPĐKQSD đất

Chuyên viên

0912014455

 

31

Phan Quốc Việt

VPĐKQSD đất

Chuyên viên

0973946865

 

32

Nguyễn Thị Ánh

VPĐKQSD đất

Chuyên viên

0986703785

 

33

Đinh Văn Vợi

VPĐKQSD đất

Chuyên viên

0982115216

 

34

Nguyễn Đậu Thắng

Đài TT-TH

Giám đốc

 

 

35

vanthuDTH

Đài TT-TH

Văn thư

 

 

36

Trần Hữu Giáp

Trung tâm VH-TTTT

Giám đốc

 

 

37

vanthuTTVH

Trung tâm VH-TTTT

Văn thư

915912801

 

38

Nguyễn Minh Tiến

BQL Dự án

Giám đốc

0913055611

tiennm@namdan.nghean.gov.vn

39

Nguyễn Văn Đức

BQL Dự án

Phó giám đốc

0915416481

 

40

Nguyễn Văn Chính

BQL Dự án

Chuyên viên

0988698462

 

41

Nguyễn Lâm Duẩn

BQL Dự án

Chuyên viên

0915438549

 

42

Phạm Trọng Khoa

BQL Dự án

Chuyên viên

0976226071

 

43

Văn Xuân Lâm

BQL Dự án

Chuyên viên

0912712715

 

44

Nguyễn Đình Quế

BQL Dự án

Chuyên viên

0913274627

 

45

Phan Quang Trung

BQL Dự án

Chuyên viên

0966210646

 

46

Nguyễn Trọng Cương

LĐTBXH

Trưởng phòng

01233655457

cuongnt@namdan.nghean.gov.vn

47

Nguyễn Tư An

LĐTBXH

Phó trưởng phòng

0913046425

 

48

Trần Thị Hoa

LĐTBXH

Chuyên viên

0979749267

 

49

Dương Thị Hoa

LĐTBXH

Chuyên viên

0968158516

 

50

Lê Thị Minh

LĐTBXH

Chuyên viên

0916629389

 

51

Võ Trọng Việt

LĐTBXH

Chuyên viên

0912449057

 

52

Lê Trung Sơn

Phòng GD&ĐT

Trưởng phòng

0982822767

sonlt@namdan.nghean.gov.vn

53

Đặng Hoài Nam

Phòng GD&ĐT

Phó trưởng phòng

0983827469

 

54

Nguyễn Quang Xuyên

Phòng GD&ĐT

Phó trưởng phòng

0911938919

 

55

Thái Thị Thanh Huyền

Phòng GD&ĐT

Phó trưởng phòng

 

 

56

Nguyễn Quang Dương

Phòng GD&ĐT

Chuyên viên

0976233986

 

57

Nguyễn Thị Thanh Hà

Phòng GD&ĐT

Chuyên viên

0969796589

 

58

Lê Thị Hương

Phòng GD&ĐT

Chuyên viên

0978330273

 

59

Nguyễn Cảnh Long

Phòng GD&ĐT

Chuyên viên

0986459670

 

60

Nguyễn Đình Nghĩa

Phòng GD&ĐT

Chuyên viên

0941777156

 

61

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng GD&ĐT

Chuyên viên

0986018868

 

62

Nguyễn Thị Thuận

Phòng GD&ĐT

Chuyên viên

0984218183

 

63

Trần Thị Thuận

Phòng GD&ĐT

Chuyên viên

01672437150

 

64

Phạm Xuân Thục

Phòng GD&ĐT

Chuyên viên

02383509111

 

65

Phạm Thị Huyền Trang

Phòng GD&ĐT

Chuyên viên

0986921356

 

66

Đoàn Thị Thanh Vinh

Phòng GD&ĐT

Chuyên viên

01234256959

 

67

Trần Thị Đông

Phòng GD&ĐT

Chuyên viên

01685032879

 

68

Hà Ngọc Lan

Phòng KTHT

Trưởng phòng

0917943656

lanhn@namdan.nghean.gov.vn

69

Lê Văn Sỹ

Phòng KTHT

Phó trưởng phòng

0918012597

 

70

Nguyễn Hữu Bình

Phòng KTHT

Chuyên viên

0948971567

 

71

Nguyễn Mạnh Hùng

Phòng KTHT

Chuyên viên

0912663239

 

72

Thái Thế Kiên

Phòng KTHT

Chuyên viên

0914473286

 

73

Trần Văn Phú

Phòng KTHT

Chuyên viên

0945980686

 

74

Hồ Đình Thắng

Phòng NN&PTNT

Phó trưởng phòng

0973277757

 

75

Nguyễn Đình Thế

Phòng NN&PTNT

Phó trưởng phòng

00989199308

thend@namdan.nghean.gov.vn

76

Lê Ngọc Hiền

Phòng NN&PTNT

Chuyên viên

0912156757

 

77

Nguyễn Phúc Hoàng

Phòng NN&PTNT

Chuyên viên

0948492921

 

78

Nguyễn Thị Thiệp

Phòng NN&PTNT

Chuyên viên

0946385928

 

79

Lê Sỹ Kiệt

Phòng Nội Vụ

Trưởng phòng

0912046414

kietls@namdan.nghean.gov.vn

80

Nguyễn Như Khôi

Phòng Nội Vụ

Phó trưởng phòng

0

 

81

Nguyễn Thị Kim Duyên

Phòng Nội Vụ

Chuyên viên

0976234296

 

82

Nguyễn Đức Mạnh

Phòng Nội Vụ

Chuyên viên

0978494981

 

83

Nguyễn Văn Tuấn

Phòng Nội Vụ

Chuyên viên

 

 

84

Phạm Hữu Từ

Phòng Nội Vụ

Phó trưởng phòng

0

 

85

Nguyễn Hồ Bá

Phòng TC-KH

Trưởng phòng

0912123658

banh@namdan.nghean.gov.vn

86

Trần Đình Lương

Phòng TC-KH

Phó trưởng phòng

01296155199

 

87

Đậu Xuân Quý

Phòng TC-KH

Phó trưởng phòng

0918762898

 

88

Lưu Thị An

Phòng TC-KH

Chuyên viên

0

 

89

Phạm Thị Hằng

Phòng TC-KH

Chuyên viên

0

 

90

Bùi Thị Ngọc Oanh

Phòng TC-KH

Chuyên viên

01298047862

 

91

Nguyễn Cảnh Tường

Phòng TC-KH

Chuyên viên

0

 

92

Nguyễn Văn Dương

Phòng Thanh tra

Phó chánh thanh tra

0983445162

 

93

Cáp Xuân Hồng

Phòng Thanh tra

Phó chánh thanh tra

0915470689

 

94

Phạm Huy Hoạt

Phòng Thanh tra

Chuyên viên

0979123437

 

95

Nguyễn Thành Lâm

Phòng TNMT

Trưởng phòng

00986598809

lamnt@namdan.nghean.gov.vn

96

Nguyễn Hồ Tiến

Phòng TNMT

Phó trưởng phòng

0912484455

 

97

Nguyễn Thị T Huyền

Phòng TNMT

Chuyên viên

01253357448

 

98

Trần Doãn Sáu

Phòng TNMT

Chuyên viên

00912596028

 

99

Cao Thị Tình

Phòng TNMT

Chuyên viên

00947885775

 

100

Nguyễn Nhân Đàm

Phòng TNMT

Chuyên viên

0949582678

 

101

Nguyễn Văn Đường

Phòng Tư Pháp

Trưởng phòng

0915968567

duongnv@namdan.nghean.gov.vn

102

Lê Thị Phương Thảo

Phòng Tư Pháp

Phó trưởng phòng

0945329339

 

103

Lê Thị Hằng

Phòng Tư Pháp

Chuyên viên

01686837969

 

104

Nguyễn Thiện Dũng

Phòng VHTT

Trưởng phòng

0912561127

dungnt@namdan.nghean.gov.vn

105

Nguyễn Thị Thái Huyền

Phòng VHTT

Phó trưởng phòng

0988802499

 

106

Bùi Trọng Lĩnh

Phòng VHTT

Phó trưởng phòng

0914168182

 

107

Lê Công Nam

Phòng VHTT

Phó trưởng phòng

0918633915

 

108

Hoàng Thị Lan

Phòng VHTT

Chuyên viên

01655188999

 

109

Hoàng Thị Thanh

Phòng VHTT

Chuyên viên

01247622457

 

110

Phạm Thị Hải

Phòng Y tế

Trưởng phòng

0975135759

haipt@namdan.nghean.gov.vn

111

Văn Trung Thành

Hội Chữ Thập đỏ

Chuyên viên

0915853969

 

112

Trần Thị Ánh Tuyết

Phòng y tế

Chuyên viên

0968678884

 

113

Nguyễn Anh Tuấn

UBND Thị Trấn

Chủ tịch

0912731626

 

114

Phan Công Dũng

UBND Thị Trấn

Chuyên viên

0

 

115

Ngô Quang Hải

UBND Thị Trấn

Phó chủ tịch

0

 

116

Nguyễn Thị Dung

UBND Thị Trấn

Chuyên viên

0

 

117

Võ Đình Hiền

UBND Thị Trấn

Chuyên viên

0

 

118

Trần Thị Huế

UBND Thị Trấn

Văn thư

0

 

119

Trần Ngọc Long

UBND Thị Trấn

Chuyên viên

0

 

120

Đinh Xuân Sơn

UBND Thị Trấn

Chuyên viên

0

 

121

Nguyễn Duy Thái

UBND Thị Trấn

Chuyên viên

0

 

122

Nguyễn Thị Huyền Thương

UBND Thị Trấn

Chuyên viên

0

 

123

Nguyễn Thị Thảo

UBND Thị Trấn

Chuyên viên

0

 

124

Hồ Thị Phương Thảo

UBND Thị Trấn

Chuyên viên

0

 

125

Nguyễn Hữu Tiến

UBND Thị Trấn

Chuyên viên

0

 

126

Nguyễn Tất Tư

UBND Thị Trấn

Chuyên viên

0

 

127

Phạm Hữu Hồng

UBND Xã Hồng Long

Chủ tịch

0963105067

 

128

Phạm Hồng Sơn

UBND Xã Hồng Long

Phó chủ tịch

0989835997

 

129

Nguyễn Thị Tâm

UBND Xã Hồng Long

Phó bí thư đảng uỷ

0962843188

 

130

Phạm Ngọc Dương

UBND Xã Hồng Long

Chuyên viên

01259886527

 

131

Nguyễn Văn Hoài

UBND Xã Hồng Long

Chuyên viên

0962268167

 

132

Nguyễn Thị Huyền

UBND Xã Hồng Long

Chuyên viên

0988803728

 

133

Bành Thị Hà

UBND Xã Hồng Long

Chuyên viên

0

 

134

Nguyễn Thị Cẩm Nhung

UBND Xã Hồng Long

Chuyên viên

01233742516

 

135

Lê Đình Song

UBND Xã Hồng Long

Chuyên viên

0

 

136

Trịnh Thị Thúy

UBND Xã Hồng Long

Chuyên viên

0

 

137

Trần Đình Vượng

UBND Xã Hồng Long

Chuyên viên

0915433009

 

138

Nguyễn Văn Kỳ

UBND Xã Hùng Tiến

Chủ tịch

01685707714

 

139

Lê Anh Dũng

UBND Xã Hùng Tiến

Phó bí thư đảng uỷ

0

 

140

Bùi Minh Thông

UBND Xã Hùng Tiến

Phó chủ tịch

 

 

141

Nguyễn Thị Chiên

UBND Xã Hùng Tiến

Chuyên viên

0

 

142

Lê Văn Hợp

UBND Xã Hùng Tiến

Chuyên viên

0

 

143

Đinh Xuân Khánh

UBND Xã Hùng Tiến

Chuyên viên

01685033117

 

144

Hoàng Văn Nam

UBND Xã Hùng Tiến

Chuyên viên

0973997117

 

145

Nguyễn Thị Nga

UBND Xã Hùng Tiến

Chuyên viên

0975407597

 

146

Hoàng Thị Thúy

UBND Xã Hùng Tiến

Chuyên viên

0904753557

 

147

Nguyễn Thị Thắm

UBND Xã Hùng Tiến

Chuyên viên

 

 

148

Ngô Thị Minh Thủy

UBND Xã Hùng Tiến

Văn thư

0

 

149

Phạm Ngọc Tú

UBND Xã Hùng Tiến

Chuyên viên

0

 

150

Lê Văn Tường

UBND Xã Hùng Tiến

Chuyên viên

0

 

151

Phạm Quang Đàn

UBND Xã Hùng Tiến

Chuyên viên

0

 

152

Tô Bá Thắng

UBND Xã Khánh Sơn

Chủ tịch

0

 

153

Nguyễn Trọng Hồng

UBND Xã Khánh Sơn

Phó chủ tịch

0

 

154

Đặng Quang Minh

UBND Xã Khánh Sơn

Phó bí thư đảng uỷ

0

 

155

Phạm Thương Mại

UBND Xã Khánh Sơn

Phó chủ tịch

0

 

156

Trần Quốc Dũng

UBND Xã Khánh Sơn

Chuyên viên

0

 

157

Nguyễn Duy Hà

UBND Xã Khánh Sơn

Chuyên viên

0

 

158

Nguyễn Xuân Hùng

UBND Xã Khánh Sơn

Chuyên viên

0948908895

 

159

Nguyễn Đức Hải

UBND Xã Khánh Sơn

Chuyên viên

01686951935

 

160

Trần Thị Hằng

UBND Xã Khánh Sơn

Chuyên viên

0

 

161

Ngô Thị Mai

UBND Xã Khánh Sơn

Chuyên viên

0983744780

 

162

Bùi Thị Nhung

UBND Xã Khánh Sơn

Nhân viên

 

 

163

Võ Thị Mai Thanh

UBND Xã Khánh Sơn

Chuyên viên

0

 

164

Lê Anh Thơ

UBND Xã Khánh Sơn

Chuyên viên

0

 

165

Vương Thị Thảo

UBND Xã Khánh Sơn

Chuyên viên

0

 

166

Nguyễn Văn Tính

UBND Xã Khánh Sơn

Chuyên viên

0

 

167

Trần Lê Chương

UBND Xã Kim Liên

Chủ tịch

0919517618

 

168

Nguyễn Quang Lộc

UBND Xã Kim Liên

Phó chủ tịch

0974747395

 

169

Vương Bá Tùng

UBND Xã Kim Liên

Phó chủ tịch

0

 

170

Trần Văn Bắc

UBND Xã Kim Liên

Chuyên viên

0972908898

 

171

Nguyễn Thế Dũng

UBND Xã Kim Liên

Phó bí thư đảng uỷ

0

 

172

Nguyễn Thị Huyền

UBND Xã Kim Liên

Chuyên viên

0

 

173

Lê Xuân Hòa

UBND Xã Kim Liên

Chuyên viên

0

 

174

Nguyễn Thị Hằng

UBND Xã Kim Liên

Chuyên viên

0

 

175

Trần Thị Lan

UBND Xã Kim Liên

Chuyên viên

0

 

176

Trần Gia Lộc

UBND Xã Kim Liên

Chuyên viên

0

 

177

Hoàng Thế Lực

UBND Xã Kim Liên

Chuyên viên

01252700618

 

178

Trần Thị Thanh Minh

UBND Xã Kim Liên

Chuyên viên

0915035625

 

179

Hoàng Đăng Quảng

UBND Xã Kim Liên

Chuyên viên

0

 

180

Trần Thị Thắm

UBND Xã Kim Liên

Chuyên viên

0

 

181

Nguyễn Văn Đàn

UBND Xã Kim Liên

Chuyên viên

0

 

182

Hồ Viết Sỹ

UBND Xã Nam Anh

Chủ tịch

0912851678

 

183

Nguyễn Thúc Quang

UBND Xã Nam Anh

Phó chủ tịch

01259907732

 

184

Phạm Thế Đào

UBND Xã Nam Anh

Phó bí thư đảng uỷ

0

 

185

Phạm Ngọc Dũng

UBND Xã Nam Anh

Chuyên viên

0

 

186

Hồ Thị Giang

UBND Xã Nam Anh

Chuyên viên

01254516355

 

187

Hồ Thị Hiền

UBND Xã Nam Anh

Chuyên viên

0987320448

 

188

Nguyễn Đình Hào

UBND Xã Nam Anh

Chuyên viên

0942191879

 

189

Nguyễn Trung Kiên

UBND Xã Nam Anh

Chuyên viên

0989826470

 

190

Lê Văn Mạo

UBND Xã Nam Anh

Chuyên viên

0974168345

 

191

Trần Văn Nam

UBND Xã Nam Anh

Chuyên viên

0

 

192

Nguyễn Thị Ngọc Quyên

UBND Xã Nam Anh

Chuyên viên

0948590266

 

193

Nguyễn Tất Tân

UBND Xã Nam Anh

Chuyên viên

01252522890

 

194

Nguyễn Thị Vinh

UBND Xã Nam Anh

Chuyên viên

0

 

195

Hồ Sỹ Đường

UBND Xã Nam Anh

Chuyên viên

01644920673

 

196

Đoàn Thành Đồng

UBND Xã Nam Cát

Chủ tịch

0919120663

 

197

Nguyễn Danh Nam

UBND Xã Nam Cát

Phó chủ tịch

01299676899

 

198

Nguyễn Văn Đông

UBND Xã Nam Cát

Phó bí thư đảng uỷ

01235716999

 

199

Nguyễn Văn Bình

UBND Xã Nam Cát

Chuyên viên

0

 

200

Phan Thị Cảnh

UBND Xã Nam Cát

Chuyên viên

01664002947

 

201

Hoàng Thi Hà

UBND Xã Nam Cát

Chuyên viên

 

 

202

Phan Văn Huế

UBND Xã Nam Cát

Chuyên viên

 

 

203

Đoàn Thị Minh Khuê

UBND Xã Nam Cát

Chuyên viên

0

 

204

Nguyễn Hồng Long

UBND Xã Nam Cát

Chuyên viên

0

 

205

Phạm Đình Lý

UBND Xã Nam Cát

Chuyên viên

0

 

206

Nguyễn Quỳnh Nga

UBND Xã Nam Cát

Chuyên viên

 

 

207

Đoàn Thị Oanh

UBND Xã Nam Cát

Bí thư đảng uỷ

 

 

208

Nguyễn Văn Quyết

UBND Xã Nam Cát

Chánh văn phòng

0916628212

 

209

Hoàng Đăng Sơn

UBND Xã Nam Cát

Chuyên viên

 

 

210

Nguyễn Văn Thiện

UBND Xã Nam Cát

Chuyên viên

0904985793

 

211

Trương Quốc Toàn

UBND Xã Nam Cát

Chuyên viên

0

 

212

Nguyễn An Toàn

UBND Xã Nam Cường

Chủ tịch

0

 

213

Nguyễn Nam Hồng

UBND Xã Nam Cường

Phó bí thư đảng uỷ

0

 

214

Lê Quang Kiều

UBND Xã Nam Cường

Phó chủ tịch

0989569027

 

215

Lương Hữu Công

UBND Xã Nam Cường

Chuyên viên

0

 

216

Từ Mạnh Cần

UBND Xã Nam Cường

Chuyên viên

 

 

217

Trần Trung Dũng

UBND Xã Nam Cường

Chuyên viên

0978969466

 

218

Nguyễn Hữu Dần

UBND Xã Nam Cường

Chuyên viên

0

 

219

Nguyễn Thị Thu Hương

UBND Xã Nam Cường

Chuyên viên

0

 

220

Võ Thanh Hải

UBND Xã Nam Cường

Chuyên viên

 

 

221

Hồ Thị Mỵ

UBND Xã Nam Cường

Chuyên viên

0

 

222

Nguyễn Văn Ninh

UBND Xã Nam Cường

Chuyên viên

0988894956

 

223

Trần Thị Kim Oanh

UBND Xã Nam Cường

Chuyên viên

0968562766

 

224

Đậu Cảnh Xuân

UBND Xã Nam Cường

Chuyên viên

0167991278

 

225

Trần Thị Yến

UBND Xã Nam Cường

Chuyên viên

0

 

226

Trần Mạnh Hồng

UBND Xã Nam Giang

Chủ tịch

0915050536

 

227

Phan Trọng Hải

UBND Xã Nam Giang

Phó chủ tịch

0914347341

 

228

Lê Thành Đồng

UBND Xã Nam Giang

Phó bí thư đảng uỷ

0

 

229

Nguyễn Thị Huyền

UBND Xã Nam Giang

Chuyên viên

0943346125

 

230

Hồ Thị Hà

UBND Xã Nam Giang

Chuyên viên

0

 

231

Biện Văn Hải

UBND Xã Nam Giang

Chuyên viên

01233560151

 

232

Lê Thị Hồng

UBND Xã Nam Giang

Chuyên viên

0

 

233

Trần Quang Hợp

UBND Xã Nam Giang

Chuyên viên

0

 

234

Nguyễn Thị Hà Linh

UBND Xã Nam Giang

Chuyên viên

0985393246

 

235

Nguyễn Xuân Lợi

UBND Xã Nam Giang

Chuyên viên

0988365222

 

236

Vương Thị Nguyệt

UBND Xã Nam Giang

Chuyên viên

0

 

237

Thái Văn Phương

UBND Xã Nam Giang

Chuyên viên

0

 

238

Nguyễn Cao Quý

UBND Xã Nam Giang

Chuyên viên

0

 

239

Nguyễn Thị Vân

UBND Xã Nam Giang

Chuyên viên

0917788587

 

240

Nguyễn Văn Xuân

UBND Xã Nam Hưng

Chủ tịch

0

 

241

Nguyễn Đình Quyền

UBND Xã Nam Hưng

Phó bí thư đảng uỷ

0

 

242

Nguyễn Phùng Sỹ

UBND Xã Nam Hưng

Phó chủ tịch

0

 

243

Lưu Ngọc Hiếu

UBND Xã Nam Hưng

Chuyên viên

0904534589

 

244

Nguyễn Văn Hiếu

UBND Xã Nam Hưng

Chuyên viên

0

 

245

Nguyễn Đăng Hà

UBND Xã Nam Hưng

Chuyên viên

0

 

246

Nguyễn Văn Hùng

UBND Xã Nam Hưng

Chuyên viên

0

 

247

Nguyễn Hữu Hạnh

UBND Xã Nam Hưng

Chuyên viên

0

 

248

Võ Thị Lê

UBND Xã Nam Hưng

Chuyên viên

0

 

249

Lê Văn Mạnh

UBND Xã Nam Hưng

Chuyên viên

0886288312

 

250

Trần Thị Thanh

UBND Xã Nam Hưng

Chuyên viên

0989783757

 

251

Nguyễn Thị Cẩm Trang

UBND Xã Nam Hưng

Chuyên viên

0987436316

 

252

Văn Bá Vinh

UBND Xã Nam Hưng

Chuyên viên

0912831829

 

253

Trịnh Xuân Hưng

UBND Xã Nam Kim

Chủ tịch

0

 

254

Đặng Văn Bình

UBND Xã Nam Kim

Phó chủ tịch

0916342779

 

255

Đặng Văn Nam

UBND Xã Nam Kim

Phó bí thư đảng uỷ

0

 

256

Đặng Văn Tần

UBND Xã Nam Kim

Phó chủ tịch

0

 

257

Đặng Xuân Bình

UBND Xã Nam Kim

Chuyên viên

0

 

258

Nguyễn Như Cường

UBND Xã Nam Kim

Chuyên viên

0

 

259

Trần Thị Dung

UBND Xã Nam Kim

Chuyên viên

0973331596

 

260

Đặng Nhất Khoái

UBND Xã Nam Kim

Chuyên viên

0

 

261

Võ Văn Nam

UBND Xã Nam Kim

Chuyên viên

0979145545

 

262

Nguyễn Đức Oánh

UBND Xã Nam Kim

Chuyên viên

0868787032

 

263

Nguyễn Thị Hồng Quyên

UBND Xã Nam Kim

Chuyên viên

0

 

264

Trần Thị Thắm

UBND Xã Nam Kim

Chuyên viên

 

 

265

Đặng Văn Tiến

UBND Xã Nam Kim

Chuyên viên

0973959022

 

266

Lê  Văn Tùng

UBND Xã Nam Kim

Chuyên viên

0

 

267

Phan Xuân Đồng

UBND Xã Nam Lĩnh

Chủ tịch

0912103828

 

268

Lê Văn Thành

UBND Xã Nam Lĩnh

Phó bí thư đảng uỷ

0

 

269

Lê Xuân Toàn

UBND Xã Nam Lĩnh

Phó chủ tịch

0985502399

 

270

Võ Đình Chương

UBND Xã Nam Lĩnh

Chuyên viên

0

 

271

Nguyễn Thị Dinh

UBND Xã Nam Lĩnh

Chuyên viên

0

 

272

Hoàng Thị Mai Hiên

UBND Xã Nam Lĩnh

Chuyên viên

0917361835

 

273

Hoàng Thị Minh Hiệp

UBND Xã Nam Lĩnh

Chuyên viên

0978839125

 

274

Nguyễn Thị Liên

UBND Xã Nam Lĩnh

Chuyên viên

0

 

275

Nguyễn Đình Lục

UBND Xã Nam Lĩnh

Chuyên viên

0979969777

 

276

Hoàng Đình Nam

UBND Xã Nam Lĩnh

Chuyên viên

0973870127

 

277

Lưu Đức Quang

UBND Xã Nam Lĩnh

Chuyên viên

0

 

278

Đậu Đình Quy

UBND Xã Nam Lĩnh

Chuyên viên

0914565718

 

279

Nguyễn Cảnh Tùng

UBND Xã Nam Lĩnh

Chuyên viên

0

 

280

Trần Thị Xuyên

UBND Xã Nam Lĩnh

Chuyên viên

0949996976

 

281

Hoàng Nghĩa Hùng

UBND Xã Nam Lộc

Chủ tịch

0915714226

 

282

Nguyễn Cảnh Lộc

UBND Xã Nam Lộc

Phó chủ tịch

0

 

283

Phạm Quốc Tuấn

UBND Xã Nam Lộc

Phó bí thư đảng uỷ

0

 

284

Nguyễn Thanh Bình

UBND Xã Nam Lộc

Chuyên viên

0

 

285

Nguyễn Văn Chỉnh

UBND Xã Nam Lộc

Chuyên viên

0916781606

 

286

Lê Anh Dũng

UBND Xã Nam Lộc

Kế toán

0944450838

 

287

Nguyễn Văn Giáp

UBND Xã Nam Lộc

Nhân viên

0984639315

 

288

Nguyễn Đức Hoài

UBND Xã Nam Lộc