www.namdan.nghean.gov.vn
 
Lĩnh vực
Skip portletPortlet Menu
 
Loại văn bản
Skip portletPortlet Menu
 
 
Danh sách văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
20/2018/NQ-HĐND 20/12/2018 Nghị quyết về việc thành lập đoàn giám sát tình hình thực hiện công tác quản lý và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện
19/2018/NQ-HĐND 20/12/2018 Nghị quyết về việc thành lập đoàn giám sát tình hình thực hiện công tác quản lý và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện
18/2018/NQ-HĐND 20/12/2018 Nghị quyết kết quả giám sát chuyên đề công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Nam Đàn
17/2018/NQ-HĐND 20/12/2018 Nghị quyết về việc giải quyết các kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 7 - HĐND huyện khóa XX
16/2018/NQ-HĐND 20/12/2018 Nghị quyết về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2019 của HĐND huyện Nam Đàn nhiệm kỳ 2016-2021
14/2018/NQ-HĐND 20/12/2018 Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 36/2017/NQ-HĐND ngày 27/12/2017 về cơ chế chính sách thực hiện Chương trình mục tiêu QG xây dựng NTM
13/2018/NQ-HĐND 20/12/2018 Nghị quyết về phân bổ vốn đầu tư phát triển năm 2019
12/2018/NQ-HĐND 20/12/2018 Nghị quyết về dự toán thu chi Ngân sách Nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương
11/2018/NQ-HĐND 20/12/2018 Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
02/2018/QĐ-UBND 13/09/2018 QĐ ban hành cơ chế chính sách thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2018
<<   <  1  >  >>